Γιάννενα: Προσοχή! Βολές Στο «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ» ΖΙΤΣΑΣ Γιάννενα: Προσοχή! Βολές Στο «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ» ΖΙΤΣΑΣ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προσοχή! Βολές Στο «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ» ΖΙΤΣΑΣ

Γιάννενα: Προσοχή! Βολές Στο «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ» ΖΙΤΣΑΣ

Πληροφορούµε το κοινό ότι την 29, 30 Σεπτεµβρίου και 01 Οκτωβρίου
2020 και από 08:30 µέχρι 22:00, θα εκτελούνται βολές όπλων ευθυτενούς και
καµπύλης τροχιάς, στο ύψωµα «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ» ΖΙΤΣΑΣ Ιωαννίνων.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται µεταξύ των ΥΨΩΜΑ ΜΠΟΛΙ φ 38ο
 97΄02΄΄ λ 22ο
 16΄81΄΄ - ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ φ 39ο
 52΄27΄΄ λ 20ο

37΄36΄΄ -ΧΩΡΙΟ ΒΑΤΑΤΑ∆ΕΣ -ΧΩΡΙΟ ΛΙΓΟΨΑ - ΥΨΩΜΑ ∆ΕΡΒΕΝΙ φ 40ο

56΄19΄΄ λ 20ο
 37΄ 39΄΄ - XΩΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙ - ΥΨΩΜΑ ΡΑΧΟΥΛΑ φ 39ο
 79΄
81΄΄ λ 20ο
 62΄ 03΄΄ - ΧΩΡΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙ.

Κατά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κυκλοφορία
ανθρώπων, οχηµάτων, ποιµνίων κλπ, στην επικίνδυνη περιοχή για την αποφυγή
ατυχήµατος.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, επίσης, η περισυλλογή ή η µετακίνηση βληµάτων, τα
οποία δεν έχουν εκραγεί, στην περιοχή του Υψώµατος «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ», τυχόν δε
ανεύρεση τέτοιων πρέπει να αναφέρεται αµέσως στις πλησιέστερες Αστυνοµικές
ή Στρατιωτικές Αρχές, προκειµένου να σταλεί ειδικό συνεργείο για την εξουδετέρωσή τους. 

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσοχή! Βολές Στο «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ» ΖΙΤΣΑΣ
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 781186485918196348
Σχόλια
item