Υπουργείο Οικονομικών: Και νέο σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση - Στο στόχαστρο συναλλαγές με «βρώμικο» χρήμα Υπουργείο Οικονομικών: Και νέο σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση - Στο στόχαστρο συναλλαγές με «βρώμικο» χρήμα | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Υπουργείο Οικονομικών: Και νέο σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση - Στο στόχαστρο συναλλαγές με «βρώμικο» χρήμα

Υπουργείο Οικονομικών: Και νέο σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση - Στο στόχαστρο συναλλαγές με «βρώμικο» χρήμα

Αυστηρότερα όρια, ελέγχους και «φραγές» σε συναλλαγές που μπορεί να υποκρύπτουν συναλλαγές με «βρώμικο» χρήμα, προβλέπει νέο σχέδιο νόμου που έθεσε την Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, αλλάζουν τα όρια ή αυξάνονται τα μέγιστα ποσά, κάτω κάτω από τα οποία οι μια σειρά επαγγελματίες και επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από τα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρονικό χρήμα. Αλλαγές επέρχονται και στους κανόνες χρήσης προπληρωμένων κρατών.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)», που αναρτήθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το Υπουργείο Οικονομικών ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές που έθεσε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόσφατη απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η Ελλάδα προχωρά στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει τις εξής καινοτομίες:

· Ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών με διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

· Περιορισμός της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας

· Θέσπιση περιορισμού ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες

· Παροχή δυνατότητας στην εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της, για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών

· Καθορισμός κριτηρίων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

· Θέσπιση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών

· Στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.


Η διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου διενεργείται μέσω του δικτυακού τόπου http://www.opengov.gr/minfin/?p=9793 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας καλεί να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
epirusblog.gr
5 of 5
Υπουργείο Οικονομικών: Και νέο σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση - Στο στόχαστρο συναλλαγές με «βρώμικο» χρήμα
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 3603011154284956538
Σχόλια
item