Άρτα: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "HERMES" Άρτα: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "HERMES" | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "HERMES" Άρτα: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "HERMES"Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας των Ελλήνων εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου «Hermes-Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social context», που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2020 στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου  Άρτας..
.Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V-A Greece -Italy, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας. Το έργο προσβλέπει στην διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας σε θέματα κοινού πολιτιστικού ενδιαφέροντος των περιοχών Άρτας και Απουλίας,  
Στο Έργο «Hermes» συμμετέχουν από την πλευρά της Ιταλίας ο Δήμος του Fasano, η Περιφερειακή Ένωση Μουσείων της Απουλίας και η Κοινοπραξία Δημοσίων Θεάτρων της Απουλίας, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπούν η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας και το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο. σε συνεργασία 

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαβούλευση μεταξύ των μελών  των ομάδων εργασίας των δύο εταίρων, σχεδιάστηκαν και καθορίστηκαν οι  επικείμενες δράσεις που βασίζονται στον  εντοπισμό κοινών πολιτισμικών διαδρομών και στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομίας της Άρτας.
 
Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου προβλέπεται ο σχεδιασμός  και δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος σε ιστορικά μνημεία της πόλης της Άρτας όπου θα αξιοποιηθούν  πλήρως οι σύγχρονες τεχνολογίες τόσο της εικονικής (virtual reality),όσο και της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality). 

Η συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων στο έργο αποτελεί εχέγγυο για την πιστότητα και ακρίβεια του περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί. 

Οι δύο εταίροι  συζήτησαν την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας τη σημασία του  έργου για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Άρτας, καθώς χρηματοδοτούνται δράσεις αποκατάστασης συγκεκριμένων μνημείων και χώρων πολιτισμού που θα πραγματοποιήσει η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας, ,όσο και στην πολιτιστική και τουριστική αξιοποίησής τους μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. Ιδιαίτερος λόγος έγινε από τονκαθ. Χ. Στύλιουστην ευκαιρία που παρέχεται στην πόλη της Άρτας να προβληθεί η τεράστια ιστορική σημασία των σημαντικότερων μνημείων της στο διάβα των αιώνων καθώς και η εξέλιξή τους...

Εν κατακλείδι, οι δύο φορείς έκλεισαν την συνάντησή καθορίζοντας τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν  στην αποκατάσταση και ανάδειξη σημαντικών μνημείων και χώρων  της πόλης ,τα οποία έχουν ανεκτίμητη ιστορική αξία.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "HERMES"
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 224265096619257976
Σχόλια
item