Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Σε Τμήματα Της Εγνατίας Οδού Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Σε Τμήματα Της Εγνατίας Οδού | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Σε Τμήματα Της Εγνατίας Οδού

Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Σε Τμήματα Της Εγνατίας Οδού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες, την 16-07-2020. 

Αποφασίστηκε:
Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών (διενέργεια δοκιμών των συστημάτων ασφαλείας της σήραγγας Δρίσκου και της ανοικτής οδού) την 16-07-2020, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν:

τη διακοπή της κυκλοφορίας επί του άξονα της Εγνατίας Οδού και την εκτροπή αυτής μέσω
ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Αράχθου και,

i. τη διακοπή της κυκλοφορίας σε κλάδους εισόδου στην Εγνατία Οδό από το λοιπό οδικό δίκτυο στο τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ. Αράχθου.

ii. Οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για κάθε έναν από τους δύο κλάδους της Εγνατίας Οδού, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διοχετεύεται σε εναλλακτικές διαδρομές σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στα ακόλουθα σημεία, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:


Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:

Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σήμανσης - μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.

Πηγή: epirus-tv-news.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Σε Τμήματα Της Εγνατίας Οδού
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1946267612309151665
Σχόλια
item