Θεσπρωτία: Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτία: Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δήμο Φιλιατών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δήμο Φιλιατών

Θεσπρωτία: Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δήμο Φιλιατών
Γνωστοποιείται η πρόσληψη τριών ατόμων (3) ατόμων , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Φιλιατών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στα email: amaliamanou.filiates@gmail.com και info@filiates.gr ,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας, Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300, Φιλιάτες, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Αμαλίας Μάνου (τηλ. επικοινωνίας: 26643 60164 ή 26643 60100). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 30/07/2020 έως και 07/08/2020.
Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δήμο Φιλιατών
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1435591918849162928
Σχόλια
item