Θεσπρωτία: Συμμετοχή του Ο.Λ.ΗΓ. στο Ευρωπαϊκό έργο “NEWBRAIN” Θεσπρωτία: Συμμετοχή του Ο.Λ.ΗΓ. στο Ευρωπαϊκό έργο “NEWBRAIN” | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Συμμετοχή του Ο.Λ.ΗΓ. στο Ευρωπαϊκό έργο “NEWBRAIN”

Θεσπρωτία: Συμμετοχή του Ο.Λ.ΗΓ. στο Ευρωπαϊκό έργο “NEWBRAIN”
O Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια, στην ανάπτυξη των υποδομών όλων των λιμενικών εγκαταστάσεων, στις συνέργειες με διεθνείς φορείς και οργανισμούς, και στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει και υλοποιεί το έργο “NewBrain,το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Adriatic-Ionian Programme INTERREGV-B 2014-2020 (ADRION), με στόχο την αύξηση του επιπέδου του διακρατικού συντονισμού στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων και δράσεων για την αύξηση της αποδοτικότητας και διατροπικότητας, ενίσχυση των επενδυτικών δυνατοτήτων για την αναβάθμιση των φυσικών και μη φυσικών υποδομών των κόμβων εφοδιαστικής αλυσίδας που θα συνεισφέρουν σε ήπιες λύσεις στον τομέα μεταφορών της Αδριατικής-Ιονίου και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των συστημάτων μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Συμμετοχή του Ο.Λ.ΗΓ. στο Ευρωπαϊκό έργο “NEWBRAIN”
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 2290034158914290978
Σχόλια
item