Ανοίγουν οι εφορίες: Χωρίς προσυνεννόηση και με καρτελάκι οι επισκέψεις, αλλά προτεραιότητα σε όσους κλείνουν ραντεβού Ανοίγουν οι εφορίες: Χωρίς προσυνεννόηση και με καρτελάκι οι επισκέψεις, αλλά προτεραιότητα σε όσους κλείνουν ραντεβού | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ανοίγουν οι εφορίες: Χωρίς προσυνεννόηση και με καρτελάκι οι επισκέψεις, αλλά προτεραιότητα σε όσους κλείνουν ραντεβού

Ανοίγουν οι εφορίες: Χωρίς προσυνεννόηση και με καρτελάκι οι επισκέψεις, αλλά προτεραιότητα σε όσους κλείνουν ραντεβού

Οι εφορίες βγαίνουν από την καραντίνα, καθώς η εξυπηρέτηση με ραντεβού διατηρείται, αλλά πλέον είναι δυνατή η επίσκεψη στις υπηρεσίες και χωρίς προσυνεννόηση.

Από την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ γίνεται, όμως, σαφές ότι όσοι χρειαστεί να πάνε εκτάκτως «δια υπόθεση» τους στην εφορία, θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς θα υπάρχουν... καρτελάκια και σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε κατάστημα Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ εκδίδονται καρτέλες εισόδου σε πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμό προτεραιότητας εισόδου των συναλλασσομένων. Οι καρτέλες εισόδου με τον αριθμό προτεραιότητας είναι κοινές για τους συναλλασσόμενους με προγραμματισμένες συναντήσεις και για αυτούς που προσέρχονται χωρίς ραντεβού, αλλά απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στους συναλλασσόμενους που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού και σε αυτούς που έχουν αποστείλει τα αιτήματά τους μέσω ταχυδρομείου, εταιρείας ταχυμεταφορών ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με ευθύνη του προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας υπηρεσίας, εκδίδονται τόσες καρτέλες εισόδου, όσος ο επιτρεπόμενος αριθμός εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων, ο οποίος προκύπτει ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα που είναι διαθέσιμα για την αναμονή και εξυπηρέτηση του συναλλακτικού κοινού, τηρουμένων των γενικών κανόνων αποστάσεων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού. 

Δεδομένου ότι οι συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου, κατά γενικό κανόνα υπολογίζεται χώρος 2 - 2,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων.

Ειδικότερα για τις Δ.Ο.Υ. εκδίδονται καρτέλες εισόδου σε πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμούς προτεραιότητας ξεχωριστά ανά τμήμα ως εξής: Α) ΜΗΤΡΩΟ, Β) ΦΠΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Δ) ΕΣΟΔΑ, Ε) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και ΣΤ) ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

Σε όλα τα κτίρια της ΑΑΔΕ ορίζεται υπάλληλος, ο οποίος θα βρίσκεται στην είσοδο της Υπηρεσίας για την υποδοχή των συναλλασσόμενων, την επιβεβαίωση των προγραμματισμένων συναντήσεων και την ελεγχόμενη αναμονή και είσοδο των επισκεπτών στον χώρο της υπηρεσίας. 

Ο εν λόγω υπάλληλος θα είναι εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα μέσα για την ατομική του προστασία του (π.χ. μάσκα, γάντια, αντισηπτικά) και θα χορηγεί τις καρτέλες εισόδου στους συναλλασσόμενους που επιθυμούν να εισέλθουν στο κατάστημα της υπηρεσίας, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν ήδη προγραμματισμένη συνάντηση. 

Με την έξοδο των συναλλασσομένων από το κατάστημα των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, θα παραδίδεται η καρτέλα εισόδου στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος οφείλει να την απολυμαίνει πριν την παραδώσει στον επόμενο συναλλασσόμενο.

Ειδικά για τις υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, η είσοδος στο κοινό επιτρέπεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, εξαιρουμένης της κατάθεσης εγγράφων ή αιτήσεων στο κεντρικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας, η οποία επιτρέπεται ακόμα και χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση, κατά τις καθορισμένες ώρες εισόδου του κοινού.

epirusblog.gr
5 of 5
Ανοίγουν οι εφορίες: Χωρίς προσυνεννόηση και με καρτελάκι οι επισκέψεις, αλλά προτεραιότητα σε όσους κλείνουν ραντεβού
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 446746428475037495
Σχόλια
item