Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας

Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας
Σημαντικά έργα που αναμένεται να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου, αναμένεται να εγκρίνει σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή της Περφιέρειας.

Η Επιτροπή, συνεδριάζει στις 9.30 το πρωί, με 76 θέματα στην ημερήσια διάταξη και μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζουν η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού 3.900.000 ευρώ με ΦΠΑ, η κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ με ΦΠΑ και η έγκριση του 2ου/03-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Παράλληλα η Επιτροπή αναμένεται να προχωρήσει στην έγκριση της απόφασης του Περιφερειάρχη περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» και στην έγκριση της απόφασης του Περιφερειάρχη, με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ.

Σύμφωνες γνώμες
Εξάλλου, με έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) διατυπώνεται η θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Ηλεκτρονικής και Εργαλειομηχανών CNC», προϋπολογισμού 419.785 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου».

Τέλος, η Ε.Υ.Δ. με έγγραφό της προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διατυπώνει θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Ομάδες εξοπλισμού 19, 20, 25, 30 και 33), που εντάσσεται στην πράξη «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 214.950 ευρώ.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 7586769944958792418
Σχόλια
item