Γιάννενα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Με τη… βούλα το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο της Ζωσιμαίας Γιάννενα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Με τη… βούλα το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο της Ζωσιμαίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Με τη… βούλα το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο της Ζωσιμαίας

Γιάννενα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Με τη… βούλα το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο της Ζωσιμαίας
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του Σχολείου, με «ευρύτατη και γόνιμη», σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), συμμετοχή πολιτών και φορέων, ενώ συνεχίζονται και οι δια ζώσης και εξ αποστάσεως συζητήσεις της ηγεσίας του για το νομοσχέδιο με εμπλεκόμενους φορείς.
Όπως έγινε γνωστό, η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία θα συνεχίσει να γίνεται με κλήρωση, ενώ στα Πρότυπα Γυμνάσια οι μαθητές θα εισάγονται από φέτος με τεστ δεξιοτήτων-εξετάσεις.
Με αφορμή δημοσιεύματα για τις προθέσεις του, ιδίως αναφορικά με τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, και για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει ότι - κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση επήλθαν βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.
Ειδικότερα, ανάμεσα στις βασικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δικτύου Πρότυπων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) περιλαμβάνονται οι εξής:
Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση του αριθμού των Πρότυπων Σχολείων ήδη από το σχολικό έτος 2020-2021, με τη λειτουργία 28 συνολικά Π.Σ. (έναντι 24 Π.Σ. που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο).
Προς την κατεύθυνση αυτή, α) τα 5 ΠΕΙ.Σ. Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πατρών, Κρήτης (Ρέθυμνο) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ως έχουν, πειραματικά, και β) όλα τα υπόλοιπα λειτουργούντα σήμερα ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. Συνολικά, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα λειτουργήσουν: 24 ΠΕΙ.Σ. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 28 Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Προβλέπεται, επίσης, περαιτέρω αύξηση του δικτύου Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Επικράτειας να υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργείου, που θα εξειδικεύει τα σχετικά κριτήρια.
Η εισαγωγή στα Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται από φέτος με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων / εξετάσεις στην Α’ τάξη του Γυμνασίου, με πρόβλεψη διασύνδεσης Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ η εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ θα γίνεται με κλήρωση (εκτός από την εισαγωγή από σχολική μονάδα μίας βαθμίδας στη σχολική μονάδα επόμενης διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ.).
Ως προς τη στελέχωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με εκπαιδευτικούς, προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί των Π.Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε. της επιλογής τους.
Οι λοιπές διατάξεις που αφορούν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ενδεικτικά αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δύο δικτύων, τα όργανα διοίκησης, την επιλογή και στελέχωση με διδακτικό προσωπικό, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την (εσωτερική και εξωτερική) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες.
Στόχος του υπουργείου είναι η επαναφορά, ενίσχυση και διεύρυνση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία από την προηγούμενη εισαγωγή του θεσμού, σε ευρεία κλίμακα, πριν από τις δυσμενείς αλλαγές που επήλθαν την τετραετία 2015 2019.
Πρόκειται, όπως επισήμανε, για δύο διακριτούς τύπους σχολείων, τα οποία ωστόσο αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών, με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση και διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και να συντελέσουν, με τον τρόπο αυτόν στη συνολική αναβάθμισή του.
Ειδικότερος σκοπός των Πρότυπων Σχολείων είναι να ενισχύσουν το πρότυπο της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την έννοια της διαμόρφωσης των πλέον κατάλληλων προϋποθέσεων που θα προάγουν τη διαρκή αυτό-βελτίωση των μαθητών, καθώς και τη
μεθοδικότερη και συστηματικότερη καλλιέργεια και ανέλιξη των ιδιαίτερων μαθησιακών τους δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων. Ειδικότερος σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι να υποστηρίξουν, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα (δοκιμή και υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων).
Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, το υπουργείο δημοσιεύει και πίνακα με τα νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως διαμορφώνονται στο νομοσχέδιο μετά και την τελευταία ενσωμάτωση σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης.
Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε το υπουργείο, στα Γιάννενα τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, αυξάνονται από τρία σε τέσσερα.
Συγκεκριμένα από το νέο σχολικό έτος, θα λειτουργούν το 1ο και 2ο Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία (ήδη λειτουργούν με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στην Ακαδημία), το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως Πειραματικό και πλέον θα λειτουργεί και ως Πρότυπο Λύκειο, το σημερινό Λύκειο της Ζωσιμαίας.
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Με τη… βούλα το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο της Ζωσιμαίας
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6918484838260559869
Σχόλια
item