Γιάννενα: Η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων για τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωναϊού Γιάννενα: Η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων για τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωναϊού | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων για τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωναϊού

Γιάννενα: Η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων για τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωναϊού
Η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων, λαμβάνουσα υπ’ όψιν την σχετικήν Εγκύκλιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα νέα δεδομένα προσπαθείας ανακοπής της ραγδαίας εξαπλώσεως του κορωναϊού εκ του Υπουργείου Παιδείας, προχωρεί εις την ανακοίνωσιν των εξής μέτρων και προτροπών:

Αναστέλλεται η λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. «ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β'», της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, δι’ όσον διάστημα το Υπουργείον Παιδείας αναστέλλει την λειτουργίαν των σχολικών δομών.

Ωσαύτως, αναστέλλεται δια το αυτό διάστημα η λειτουργία των ως κάτωθι δομών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων:
του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Πολυξένη Μολυβάδα»,
των Κατηχητικών Σχολείων των Ενοριών,
των Μουσικών Σχολών των Ενοριών,
της Κατσαρείου Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής,
του Πρακτικού Σεμιναρίου Βυζαντινής Μουσικής, 
των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και
της Σχολής Υπολογιστών.
 
Παρακαλούμεν δια την άμεσονδιακοπήν των επισκέψεων συγγενών και γνωστών εις τας δομάς του Γηροκομείου «Ζωσιμάδων», όπως και εις το Ζωγράφειον Ίδρυμα, μη υπαρχούσης απολύτου ανάγκης!

Παρακαλούμεν τους αδελφούς Πρεσβυτέρους και Διακόνους, ως και τους αξιοτίμους Επιτρόπους και λαϊκούς συνεργάτας των Ενοριών της πόλεως των Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων γενικώς, να λαμβάνουν κάθε δυνατόν μέτρον καθαριότητος και υγιεινής, κάθε προληπτικόν μέτρον χρήσεως αντιϊκών μέσων εις την προσωπικήν των υγιεινήν και ταύτην των Ιερών λειτουργικών χώρων και όλων των χώρων και αντικειμένων των Ενοριών.

Παρακαλούμεν, ωσαύτως, τους αγαπητούς μας πιστούς να τηρούν απαραιτήτως τους κανόνας υγιεινής και τα αναγκαία μέτρα προλήψεως, φροντίζοντες τον εαυτόν των και τους πλησίον των μετά της προσηκούσης υπευθυνότητος.

Όσοι αισθάνονται αδυναμίαν, είναι ασθενείς, εμφανίζουν συμπτώματα αναπνευστικών λοιμώξεων η πάσχουν από ασθενείας που κατατάσσουν αυτούς εις τας λεγομένας ευαλώτους ομάδας, προτρεπόμεθα φιλαδέλφως και αγαπητικώς να απέχουσιν επί μικρόν της δημοσίας λατρείας και των λειτουργικών συνάξεων διαφυλάσσοντες τον εαυτόν των και την δημοσίαν υγείαν. Τοιούτος, διακριτικώς υπεύθυνος τρόπος κοινωνικής συμπεριφοράς, μετά προσοχής και μερίμνης δια τον πλησίον και την δημοσίαν υγείαν, εμφαίνει πλήρωμα πνευματικότητος, περίσσευμα αγάπης προς εαυτούς και αλλήλους, αποτελεί δε θυσίαν πνευματικήν έμπρακτον και ευάρεστον τω Θεώ! 

Καλούμεθα άπαντες να εντείνομεν την προσευχήν και την προσοχήν μας, ώστε να συμβάλλομεν πνευματικώς τε και εμπράκτως εις τον κοινόν αγώνα αποφυγής μιας ραγδαίας μεταδόσεως του εσχάτως ενσκήψαντος κινδύνου εκ του κορωναϊού! 

Η βεβαιότης της μη μεταδόσεως των ασθενειών δια της Θείας Κοινωνίας αποτελεί εις τον πνευματικόνχώρον της Ορθοδοξίας και της πνευματικής μας παραδόσεως παγιωμένην και αδιαμφισβήτητονεμπειρίαν. 

Το μυστήριον της Ζωής του Σώματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι απαραίτητον δια την άντλησιν της Θείας Χάριτος και την μεταμορφωτικήνπορείαν ομοιώσεώς μας προς τον Θεόν. 

Ως πιστοί, λοιπόν, μετέχομεν εις το μυστήριον της Ζωής, την ΘείανΕυχαριστίαν. Ελευθέρως, αφόβως, αναμφιβόλως! Ταυτοχρόνως, όμως, λαμβάνομεν υπευθύνως παν μέτρον προφυλάξεως των ανθρώπων, των αδελφών μας, της κοινωνίας, ιδιαιτέρως δε των πλέον ευπαθών και ευαισθήτων εξ αυτών, εν φιλοτίμω θυσιαστική αγάπη, ήτις αποτελεί την υψίστηναρετήν και την κορυφήν των πνευματικών χαρισμάτων! 

Μετ’ ευχών πατρικών δια καρποφόρονπνευματικόν αγώνα και της από Θεού ευλογίας.
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων για τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωναϊού
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 5765106363112406512
Σχόλια
item