Άρτα: Αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων Άρτας Άρτα: Αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων Άρτας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων Άρτας


Άρτα: Αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων Άρτας
Δεν πραγματοποιούνται και στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Άρτας τόσο οι ποινικές, αστικές και διοικητικές δίκες, όσο και οι αναγκαστικοί πλειστηριασμοί ακινήτων και κινητών, κατά το διάστημα από 16-03-2020 έως 27-03-2020.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, που υπογράφει ο Πρόεδρός του κ. Μιχάλης Νικολάου:

1) Αναστέλλονται οι δίκες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, με εξαίρεση:

α) Την εκδίκαση των αυτοφώρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

β) Την εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης.

γ) Τις ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31-01-2021.

δ) Την χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση των αντιδίκων, δηλαδή σε κατεπείγουσες περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων.

2) Αναστέλλονται όλες οι νόμιμες και οι δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, ενώπιον των Υπηρεσιών των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.

3) Αναστέλλονται οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως ή διενέργειας πλειστηριασμού.

4) Γενικότερα, η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, που, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκη-σης, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

5) Οι διοικητικές δίκες που είχαν ορισθεί για την 23-03-2020 θα μεταφερθούν σε δικάσιμο του μηνός Σεπτεμβρίου 2020.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους πολίτες ότι για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων, θα πρέπει να έρχονται σε τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συνεργασία με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, ιδίως για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις τους.

Τέλος, ο Δικηγορικός Σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της χώρας και ιδιαίτερα της περιοχής μας για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλουν με υπερέκταση των δυνάμεών τους για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 6643573784659247922
Σχόλια
item