Θεσπρωτία: Εγκρίθηκε η μελέτη για την ύδρευση της Παραμυθιάς με προϋπολογισμό 2.762.000€ Θεσπρωτία: Εγκρίθηκε η μελέτη για την ύδρευση της Παραμυθιάς με προϋπολογισμό 2.762.000€ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Εγκρίθηκε η μελέτη για την ύδρευση της Παραμυθιάς με προϋπολογισμό 2.762.000€

Θεσπρωτία: Εγκρίθηκε η μελέτη για την ύδρευση της Παραμυθιάς με προϋπολογισμό 2.762.000€
Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας και περιβάλλοντος του δήμου Σουλίου,για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου της ύδρευσης της Παραμυθιάς καθώς και την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου Παραμυθιάς και Αγίου Δονάτου (Σαμέτια) με προϋπολογισμό 2.762.000€
Η απαιτούμενη δαπάνη προέρχεται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ,για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ . πρωτ. 1080/219/2020 απόφαση δημάρχου Σουλίου, περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης της σχετικής πίστωσης για τα έτη
2020 και 2021.
Επίσης με την ίδια απόφαση καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
Η ημερομηνία διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας θα ανακοινωθεί σύντομα.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Εγκρίθηκε η μελέτη για την ύδρευση της Παραμυθιάς με προϋπολογισμό 2.762.000€
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 4513648874839524857
Σχόλια
item