Πρέβεζα: Μεγάλη ευκαιρία για τους Δήμους του Ν. Πρέβεζας για να αποκτήσουν ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους Πρέβεζα: Μεγάλη ευκαιρία για τους Δήμους του Ν. Πρέβεζας για να αποκτήσουν ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Μεγάλη ευκαιρία για τους Δήμους του Ν. Πρέβεζας για να αποκτήσουν ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους

Πρέβεζα: Μεγάλη ευκαιρία για τους Δήμους του Ν. Πρέβεζας για να αποκτήσουν ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους
Την ευκαιρία για την απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις στους Δήμους Πρέβεζας, Πάργας, Ζηρού δίνει το “Πράσινο Ταμείο” με χρηματοδοτικό εργαλείο που φτάνει συνολικά τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για ένα “πρόγραμμα” που η προηγούμενη δημοτική αρχή Μπαΐλη “έψαχνε” επιτακτικά, ώστε να λύσει σημαντικά ζητήματα τέτοιων χώρων εντός του αστικού ιστού της Πρέβεζας (π.χ. Περίπτωση Ορυζόμυλου).
Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι Χώροι» όπως προβλέπεται στην περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17.
Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.
Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας.
Τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. αφορούν ώριμες απαλλοτριώσεις σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 30η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Μεγάλη ευκαιρία για τους Δήμους του Ν. Πρέβεζας για να αποκτήσουν ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 1419008669489659236
Σχόλια
item