Θεσπρωτία: Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και η ύδρευσης της Παραμυθιάς στην οικονομική επιτροπή Θεσπρωτία: Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και η ύδρευσης της Παραμυθιάς στην οικονομική επιτροπή | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και η ύδρευσης της Παραμυθιάς στην οικονομική επιτροπή

Θεσπρωτία: Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και η ύδρευσης της Παραμυθιάς στην οικονομική επιτροπή
Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σουλίου (Ο.Π.Δ), οικ. έτους 2020.
2. Έγκριση του προϋπ/σμού και του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» για το έτος 2020 .
3, Σύνταξη έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2019.
4. Έγκριση της αριθ. πρωτ. 654/49/2020 απόφασης Δημάρχου (περί απευθείας ανάθεση έργου).
5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
6. Παροχή εξουσιοδότησης στη Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στη Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας.
8. Παροχή εξουσιοδότησης στη Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και η ύδρευσης της Παραμυθιάς στην οικονομική επιτροπή
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1302549775290472088
Σχόλια
item