Θεσπρωτία: Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου Θεσπρωτία: Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

Θεσπρωτία: Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου
Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή  η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου, με 56 θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία:
1. Έγκριση του από 23-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020 και το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 52.046,82 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020.48. Έγκριση ανακλήσεων – ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2019.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή έτους 2020 στην ιστοσελίδα www.docman.gr (βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας) για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Δρίζη Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση των με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9208, ΚΗΙ 9209, ΚΗΗ 4294, ΚΗΥ 9958, ΚΗΥ 9228, κρατικών αυτοκινήτων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2020.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ηπείρου «Η Πίτα του Ηπειρώτη», στις 26 Ιανουαρίου 2020 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας έτους 2020.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης Βλαχόφωνων Θεσπρωτίας, στις 11 Ιανουαρίου 2020, στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3549218503052918263
Σχόλια
item