Γιάννενα: 2,5 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων Γιάννενα: 2,5 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: 2,5 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων

Γιάννενα: 2,5 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων

Στις 20 Ιανουαρίου ξεκινά η υποβολή προτάσεων για τη νέα πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ά κύκλος)».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.5 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν την οικιακή κομποστοποίηση και τη διαλογή στην πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να συμβάλουν στον ειδικό στόχο «Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης», του θεματικού στόχου «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων».

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων Ιωαννίνων και Άρτας. Προϋπόθεση χρηματοδότησης των δράσεων είναι να υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης των Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) ή να υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση/δέσμευση του αρμόδιου ΦΟΔΣΑ για την παραλαβή των βιοαποβλήτων και περιγραφή ενδιάμεσης λύσης της διαχείρισής τους κατάλληλων προδιαγραφών, μέχρι την ολοκλήρωση των κατάλληλων μόνιμων υποδομών διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, που προβλέπονται στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Ηπείρου.


Οι προτάσεις θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης. 


Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται, επίσης, στη Σοφία Τσιτουρίδου, τηλέφωνο 2651360512.
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: 2,5 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 3195759259448580232
Σχόλια
item