Άρτα: Το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Άρτας Στον Κύκλο Προγραμμάτων Erasmus+ Άρτα: Το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Άρτας Στον Κύκλο Προγραμμάτων Erasmus+ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Άρτας Στον Κύκλο Προγραμμάτων Erasmus+

Άρτα: Το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Άρτας Στον Κύκλο Προγραμμάτων Erasmus+
Στις 5 Ιουνίου 2019 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ ΚΑ1 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 
Το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Άρτας με βαθμολογία 96/100 κατατάχθηκε στην 9η θέση σε σύνολο 179 εγκεκριμένων προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη 2η θέση μεταξύ των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Η ομάδα των εκπαιδευτικών που κατέθεσε την πρόταση αποτελείται από τη διευθύντρια του σχολείου Ευσταθία Κάλλια και τη δασκάλα Παναγιώτα Παπανικολάου. 
Η θεματική του προγράμματος που εγκρίθηκε είναι: «Ανοίγοντας δρόμους στην Ευρώπη! Βελτίωση της αγγλικής ως γλώσσα εργασίας και εκπαίδευση στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων» με κωδικό 2019-1-EL01-KA101-061708 και θα υλοποιηθεί σε 12 μήνες. 
Ο κωδικός ΚΑ1 Erasmus+ «Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης» αναφέρεται σε δράσεις ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και κατάρτισης, οι οποίες υλοποιούνται από διάφορους οργανισμούς της Ευρώπης. 
Η συγκεκριμένη κινητικότητα περιλαμβάνει δύο δράσεις με την πρώτη να υλοποιείται στο Δουβλίνο από τον οργανισμό English Matters και τη δεύτερη στη Ρώμη από τον οργανισμό Euphoria.
Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη κινητικότητα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από 2/11/2019 έως 10/11/2019 στην οποία οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιμορφώθηκαν από τον οργανισμό English Matters στη θεματική English for Teachers. 
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι εκτός της επιμόρφωσης είχαν την ευκαιρία ανταλλαγής εκπαιδευτικών εμπειριών και καλών πρακτικών σε ένα άψογα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης. 
Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την κουλτούρα, την ιστορία και τον καθημερινό τρόπο ζωής του Δουβλίνου μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων εντός και εκτός τάξης.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δυνατότητα για συνεργασία, δικτύωση και μελλοντική εμπλοκή των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών και μαθητών μας σε αντίστοιχα προγράμματα Erasmus+.
Οι επαφές αυτές ισχυροποιούν την κοινή ευρωπαϊκή μας ταυτότητα.
Απόρροια της κινητικότητας είναι: πρώτον, η συνεχής επαφή και συνεργασία μέσου διαδικτύου των ευρωπαίων εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην κινητικότητα και δεύτερον, η επικοινωνία και η συνεργασία με την ελληνική κοινότητα και το ελληνικό σχολείο της Ιρλανδίας. 
Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε με την επίσκεψη των εκπαιδευτικών μας στο ελληνικό σχολείο κατά την παραμονή τους στο Δουβλίνο και συνεχίστηκε με την επικοινωνία των μαθητών μας μέσου Skype με τους μαθητές του ελληνικού σχολείου της Ιρλανδίας. 
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να τραγουδήσουν στα ελληνικά και αγγλικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Στο πλαίσιο της κινητικότητας θα συνεχιστούν οι επαφές και οι συνεργασίες με ελληνόφωνα και μη σχολεία του εξωτερικού.
«Η εμπλοκή του σχολείου μας σε προγράμματα στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και κυρίως στη διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας με κεντρικούς άξονες τις δημοκρατικές αξίες, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη δημιουργία ενεργών πολιτών.

Οι στόχοι μας επιτυγχάνονται χάρη στην άψογη και δημιουργική συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και στην επιθυμία του για συνεχή αυτοβελτίωση και επαγγελματική εξέλιξη. Υποστηρίζουμε και εργαζόμαστε για ένα δημόσιο σχολείο ανοικτό σε όλους, ανοικτό στις προκλήσεις, το οποίο παρέχει παιδεία, προάγει και παράγει πολιτισμό.

Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές!» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση που υπογράφει η διευθύντρια Ευσταθία Κάλλια και ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου Άρτας.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Άρτας Στον Κύκλο Προγραμμάτων Erasmus+
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 5039271471870789265
Σχόλια
item