Πρέβεζα: Έγινε το πρώτο βήμα για την άδεια λειτουργίας της Μαρίνας, Θετικά γνωμοδότησε το ΔΛΤ για την μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας Πρέβεζα: Έγινε το πρώτο βήμα για την άδεια λειτουργίας της Μαρίνας, Θετικά γνωμοδότησε το ΔΛΤ για την μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Έγινε το πρώτο βήμα για την άδεια λειτουργίας της Μαρίνας, Θετικά γνωμοδότησε το ΔΛΤ για την μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας

Πρέβεζα: Έγινε το πρώτο βήμα για την άδεια λειτουργίας της Μαρίνας, Θετικά γνωμοδότησε το ΔΛΤ για την μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας
Με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε χθες το μεσημέρι το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα το οποίο βεβαίως είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η Γνωμοδότηση για την μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας κατόπιν σχετικού έγγραφου του Υπουργείου Τουρισμού. 

Προτού όμως ξεκινήσει η συνεδρίαση με τα τακτικά θέματα συζητήθηκε ο Προυπολογισμός του ΔΛΤ 2020 την εισήγηση του οποίου έκανε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΛΤ και Δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος ο οποίος ανέφερε σχετικά: 

"Πρόκειται για ένα ισοσκελισμένο προυπολογισμό, αρκετά χρήματα, αφορούν έργα, τα έσοδα τα οποία έχει το ΔΛΤ γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν πάλι σε έργα όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο και στο λιμάνι. 

Επίσης θα υπάρχουν χρήματα για μελέτες καθώς επίσης για το εμπορικό λιμάνι, βέβαια θα γίνει μια προσπάθεια να πάρουμε χρήματα, χρωστούμενα και οφειλών ετών, ήδη ξεκινήσαμε και με τις εισπράξεις από τις κλήσεις, ότι χρήματα παίρνουμε να τα δίνουμε πάλι προς τον δημότη. 

Με τα μισθώματα ακινήτων, σίγουρα υπήρχαν παλιές οφειλές όπου θα τις δούμε στο επόμενο διάστημα"

Η έγκριση του προυπολογισμού του ΔΛΤ 2020 έγινε ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ. (απουσίαζε η λιμενάρχης Στ.Μαργέλη)

Έπειτα, η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τα τακτικά θέματα και όπως αναφέρουμε παραπάνω, πρώτο θέμα ήταν η Γνωμοδότηση για την μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας κατόπιν σχετικού έγγραφου του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε ο επικεφαλής της παράταξης "Στροφή στο Μέλλον" Ευκλείδης Φονταράς. 

Μάλιστα στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο επενδυτής του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας, κ.Ιωάννης Τέφας. 

Την συζήτηση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΔΛΤ, κ.Γεωργάκος ο οποίος ανέγνωσε έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού που έλαβε υπόψη έγγραφο του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας . 

Το έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού 9/12/2019 με θέμα μετατόπιση ορίου θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας αναφέρει:

Σε συνέχεια του από 28/3/2018 υποβληθέντος αιτήματός μας για την τροποποίηση χωροθέτησης της Μαρίνας Πρέβεζας και ειδικά σε σχέση με το όριο της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η προτεινόμενη μικρή μετατόπιση του υφιστάμενου ορίου της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, έτσι ώστε να περιλάβει τη θαλάσσια περιοχή του μεταξύ του υφιστάμενου δυτικού και του νέου ανατολικού μώλου στην είσοδο της λιμενολεκάνης, είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας, για λόγους ασφαλείας, τεχνικούς/ λειτουργικούς και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Λόγοι ασφαλείας.

Η μαρίνα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων σκαφών, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες οργανωμένες μαρίνες. Η φιλοξενία σκαφών αναψυχής και κυρίως μεγάλου μεγέθους πολυτελών θαλαμηγών επιβάλλει την εφαρμογή αυστηρών κανόνων ασφαλείας., βασικό στοιχείο των οποίων είναι ο πλήρης έλεγχος της θαλάσσιας εισόδου στη λιμενολεκάνη. 

Αδυναμία εφαρμογής τέτοιου ελέγχου, πέραν της προφανούς αρνητικής επίπτωσης στην "εικόνα" της μαρίνας, είναι επιπλέον πιθανό να εκθέσει τη μαρίνα σε κινδύνους οικονομικών αξιώσεων (claims) σε περίπτωση έκνομων περιστατικών. 

Β. Λόγοι τεχνικοί/ λειτουργικοί.

Ως γνωστόν και οι δύο μώλοι , υφιστάμενος και νέος, ανήκουν συμβατικά στη Μαρίνα . Είναι συνεπώς προφανές ότι η μαρίνα θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στους δύο μώλους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους και συντηρήσεις των υποδομών, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι απαραίτητη στους δύο μώλους. 

Με την προτεινόμενη μετατόπιση του ορίου θαλάσσιας ζώνης διασφαλίζεται η δια θαλάσσης πρόσβαση στους δύο μώλους , που ειδικά για τον δυτικό μώλο είναι η μόνη δυνατότητα πρόσβασης δεδομένου ότι ο μώλος αυτός είναι εντελώς αποκομμένος από τη χερσαία ζώνη της μαρίνας. 

Γ. Λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος.

Με την προτεινόμενη μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης διασφαλίζεται η δυνατότητα αποκλεισμού της εισόδου της λιμενολεκάνης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος. 

Ειδικά δεδομένης της άμεσης γειτνίασης της εισόδου με το πρατήριο υγρών καυσίμων της Μαρίνας, σε περίπτωση ατυχηματικής διαρροής πετρελαιοειδών στη θάλασσα θα πρέπει η μαρίνα να είναι σε θέση να αναπτύξει πλωτά φράγματα και με αυτά να αποκλείσει άμεσα την είσοδο της λιμενολεκάνης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διασπορά της ρύπανσης στον Αμβρακικό κόλπο. 

Η θεσμοθέτηση του προτεινόμενου ορίου της θαλάσσιας ζώνης θα διευκολύνει σημαντικά την αναγκαία άμεση αντίδραση σε περίπτωση τέτοιων εδικών συνθηκών. 

Μετά τη μικρή μετατόπιση η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας θα περιλαμβάνει το σύνολο της λιμενολεκάνης, όπως προβλέπονταν και στην αρχική χωροθέτηση (ΦΕΚ 1996). Η προτεινόμενη μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας για τους προαναφερθέντες λόγους. 

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την προτεινόμενη μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης το σύνολο των σκαφών του ελληνικού δημοσίου θα συνεχίσουν να ελλιμενίζονται στη λιμενολεκάνη της μαρίνας άνευ ανταλλάγματος, , όπως ισχύει και σήμερα. 

Τέλος, μετά τις σχετικές αλλαγές η δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών της μαρίνας μεταβάλλεται από 261 θέσεις που προβλέπονταν στην αρχική χωροθέτηση (ΦΕΚ 1996) σε 248 με την παρούσα τροποποίηση χωροθέτησης. 

Το σύνολο των ανωτέρω τροποποιήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο υπό εκπόνηση Master Plan  του λιμένα Πρέβεζας. 

Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας, το ανωτέρω έγγραφο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού, στέλνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας την τροποποίηση της χωροθέτησης και κοινοποιεί προς το ΔΛΤ και τον Τουριστικό Λιμένα Πρέβεζας, αντίγραφο της μελέτης. 

Ο τουριστικός λιμένας Πρέβεζας αιτήθηκε την μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης για λόγους ασφαλείας, λειτουργικούς/τεχνικούς, και προστασία του περιβάλλοντος . 

Η προτεινόμενη μετατόπιση του υφιστάμενου ορίου της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας στοχεύει στο να περιληφθεί η θαλάσσια ζώνη μεταξύ του υφιστάμενου (δυτικού) μώλου στην είσοδο της λιμενολεκάνης που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας. Ο Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας αιτιολογεί την επιλογή του όπως ακολουθεί : 

"Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την μαρίνα για τους προαναφερθέντες λόγους, ταυτόχρονα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη χρήση από άλλα σκάφη του μετώπου ΑΣ1 , το οποίο παραμένει εκτός της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, όπως και η τριγωνικού σχήματος θαλάσσια περιοχή προ αυτού.

Για την διασφάλιση της θαλάσσιας πρόσβασης στο μέτωπο αυτό μπορεί πολύ εύκολα να προβλεφθεί συμβατική υποχρέωση της μαρίνας να επιτρέπει την θαλάσσια πρόσβαση στην εν λόγω περιοχή (δια μέσου της εισόδου της λιμενολεκάνης) σε όλα τα σκάφη που θα έχουν δικαίωμα ελλιμενισμού στο μέτωπο ΑΣ1.Σε σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι στη χερσαία ζώνη προτείνονται μόνο μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του περιβάλλοντος χώρου της μαρίνας. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται σε σχετικό σχέδιο, η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα αυξάνεται καταλαμβάνοντας τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα Πρέβεζας . Εκκρεμεί η απόφαση του εν λόγω τμήματος της χερσαίας ζώνης από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας. 

Άρα, δεν τίθεται θέμα χερσαίας ζώνης επιπλέον επί του μετώπου ΑΣ1, το μέτωπο αυτό παραμένει στο ΔΛΤ

Θεωρώ, έπειτα από τα έγγραφα από το Υπουργείο, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του υδάτινου τμήματος, ώστε η Μαρίνα να προχωρήσει στην αδειοδότησή της και πλέον την ολοκλήρωσή της, γιατί και για εμάς στην Πρέβεζα είναι ένα στολίδι, αλλά και δεν δημιουργεί και επιπλέον θέματα θέσεων και ελλιμενισμού όπως ακούγονται διάφορα και δεν θέλω να ακούγονται υπογράμμισε ο κ.Γεωργάκος.

Έπειτα τοποθετήθηκε ο κ.Ευκλείδης Φονταράς ο οποίος διαχώρισε τη θέση του και ανέφερε πως δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή η τροποποίηση του θαλάσσιου ορίου της μαρίνας, διότι σύμφωνα με τον ίδιον τα επιχειρήματα εκ μέρους του τουριστικού λιμένα Πρέβεζας, δεν στέκουν. 

Συνεχίζοντας ο κ.Φονταράς τόνισε πως λόγοι ασφάλειας δεν προκύπτουν, διότι η μαρίνα έχει τον κυματοθραύστη και τον μώλο απέναντι και αυτή είναι επί της ουσίας. 

Στα ανωτέρω του κ.Φονταρά, ο Πρόεδρος του ΔΛΤ υπογράμμισε πως πρόκειται για μόνο το υδάτινο τμήμα με τα έγγραφα να περιγράφουν πολυ καλά τους λόγους αναγκαιότητας τροποποίησης. Λόγοι εύρυθμοι λειτουργίας της μαρίνας. 

"Κάθε φορά που αλλάζει η λιμενική επιτροπή, πρέπει να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας, μόνο επενδυτής δεν είμαι, και λυπάμαι για αυτή την διαδικασία, υπογράμμισε ο κ.Ιωάννης Τέφας και συνέχισε λέγοντας πως αν δεν περάσουν αυτά, η μαρίνα δεν μπορεί να λάβει την νόμιμη άδεια λειτουργίας της. 

"Έπειτα τις συναντήσεις που είχαμε στα Υπουργεία, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η εύρυθμη λειτουργία της Μαρίνας απαιτεί το σχετικό υδάτινο τμήμα και δεν τίθεται θέμα χερσαίου τμήματος, για την αναγκαία λειτουργία και αδειοδότηση της Μαρίνας, τόνισε ο Πρόεδρος Νίκος Γεωργάκος. 

Στο ίδιο τόνο και το μέλος του Δ.Σ., Δημήτριος Καραμανίδης .

Τελικά, το Δ.Σ. του ΔΛΤ ψήφισε όπου ενέκρινε κατά πλειοψηφία, ενώ μειοψήφησε ο κ.Φονταράς. 

Έτσι, έγινε το πρώτο βήμα ώστε η Μαρίνα να λάβει τα νόμιμα έγγραφα για την αδειοδότησή της. 

*Υπενθυμίζεται ότι η Μαρίνα Πρέβεζας, παραμένει εργοτάξιο (για τυπικούς κυρίως λόγους, διότι μέχρι και σήμερα δεν έχει άδεια λειτουργίας, μόλις εκδοθεί θα φύγουν και οι λαμαρίνες (τσίγκια)

Χρήστος Ανεμοζάλης

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Έγινε το πρώτο βήμα για την άδεια λειτουργίας της Μαρίνας, Θετικά γνωμοδότησε το ΔΛΤ για την μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 969186671685482084
Σχόλια
item