Προϋπολογισμός: Άλμα 380 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα στο 11μηνο του 2019 Προϋπολογισμός: Άλμα 380 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα στο 11μηνο του 2019 | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Προϋπολογισμός: Άλμα 380 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα στο 11μηνο του 2019

Προϋπολογισμός: Άλμα 380 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα στο 11μηνο του 2019

Άλμα 380 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο 11μηνο του 2019, σε σύγκριση με τον στόχο που είχε συμπεριληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2020, και πρωτογενές πλεόνασμα που άγγιξε τα 7 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2,2 δισ. ευρώ τον στόχο, δείχνουν τα σημερινά τελικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή επίδοση που είχε καταγραφεί στα προσωρινά στοιχεία πριν από 11 ημέρες.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 6,945 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 4,715 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,754 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2018. 


Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού έφθασε τα 48,429 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 380 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020. 

Από τα 48,429 δισ. ευρώ, τα 45,942 δισ. ευρώ προήλθαν από φόρους, των οποίων οι εισπράξεις ξεπέρασαν τον στόχο κατά 77 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 52,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 346 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου.

Επίσης, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,922 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 343 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και πλεονάσματος 253 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Μόνο μέσα στον Νοέμβριο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ξεπέρασε τον στόχο κατά 285 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στα φορολογικά έσοδα και δη στην αύξηση των εσόδων από μεταβιβάσεις κατά 251 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένα κατά 222 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο ήταν και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η «ακτινογραφία» των εσόδων στο 11μηνο

Σε ποιες κατηγορίες φόρου πλήρωσαν οι φορολογούμενοι περισσότερα από όσα σχεδιαζόταν; Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019:

α) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 27 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

γ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 54 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

εκ των οποίων: Φόροι οχημάτων κατά 36 εκατ. ευρώ ή 20,4%,

δ) Μεταβιβάσεις κατά 237 εκατ. ευρώ ή 8,0%,

ε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 79 εκατ. ευρώ ή 4,5%, εκ των οποίων: Eπιστροφές δαπανών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 3,2%.

Στον αντίποδα, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 0,1%,

γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

δ) Φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

ε) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 2,1%,

στ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 55,8%, λόγω αντιλογισμού από την κατηγορία αυτή ποσού 14 εκατ. ευρώ που αφορά την πώληση μετοχών της εταιρείας τουριστικής ανάπτυξης ακινήτου Νότιο Αφάντου Ρόδου και της καταχώρησής του στην κατηγορία «45.Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων».

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 4,270 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (4,304 δισ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν στα 1,924 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 222 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Η υπεραπόδοση στα έσοδα τον Νοέμβριο

Σε επίπεδο μηνός, τον Νοέμβριο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού έφθασε τα 5,062 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 285 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 5,398 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 251 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Νοέμβριο 2019, είναι οι εξής:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 14 εκατ. ευρώ,

β) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 13 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 11 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 37 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 35 εκατ. ευρώ,

ε) Μεταβιβάσεις κατά 251 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Νοέμβριο κυρίως οι ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 11 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ,

γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 13 εκατ. ευρώ
εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 13 εκατ. ευρώ,

δ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ,

ε) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 11 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν στα 339 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 222 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Νοεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 337 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (371 εκατ. ευρώ).

Η εικόνα των δαπανών στο 11μηνο

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 11μηνο του 2019 ανήλθαν στα 46,508 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,885 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (48,392 δισ. ευρώ).

Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

α) η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 881 εκατ. ευρώ,

β) οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 268 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές,

γ) οι μειωμένες μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά 126 εκατ. ευρώ και

δ) η καθυστέρηση των αποδόσεων του Νοεμβρίου προς τους ΟΤΑ, οι οποίοι πληρώθηκαν στις αρχές του Δεκεμβρίου, δημιουργώντας απόκλιση ύψους 185 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 887 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

α) των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 1.206 εκατ. ευρώ, κυρίως για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης και την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων τα οποία πλέον εμφανίζονται στις "Μεταβιβάσεις", ενώ το 2018 ήταν στην κατηγορία "Κοινωνικές Παροχές",

β) των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 557 εκατ. ευρώ και

γ) των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 679 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, κατά 828 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις προς τους ΟΤΑ κατά 831 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα των δαπανών τον Νοέμβριο

Σε επίπεδο μηνός, τον Νοέμβριο του 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,045 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 385 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, κυρίως λόγω:

α) της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 71 εκατ. ευρώ και

β) της καθυστέρησης των αποδόσεων του Νοεμβρίου προς τους ΟΤΑ, οι οποίοι πληρώθηκαν στις αρχές του Δεκεμβρίου, δημιουργώντας απόκλιση ύψους 187 εκατ. ευρώ.
epirusblog.gr
5 of 5
Προϋπολογισμός: Άλμα 380 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα στο 11μηνο του 2019
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 3822704500030266608
Σχόλια
item