Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά - Aνοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά - Aνοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά - Aνοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου

Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά - Aνοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου

Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων έργου


Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προχωρά σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ Η.Σ. μέχρι την 12/12/2019


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου www.nskoufas.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά - Aνοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 6802802309514066049
Σχόλια
item