Θεσπρωτία: Να διεκδικήσει και η Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Θεσπρωτία: Να διεκδικήσει και η Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Να διεκδικήσει και η Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Θεσπρωτία: Να διεκδικήσει και η Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Είναι καιρός να διεκδικήσει και η Θεσπρωτία την ίδρυση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, καθώς δεν υπάρχει στο νομό, ενώ στα Γιάννινα λειτουργούν επτά.

Θα μπορούν να  φιλοξενούνται ενήλικες με κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Στα άτομα αυτά θα παρέχονται όλες οι δυνατότητες να ζουν με αξιοπρέπεια και πάντα ενταγμένοι στον κοινωνικό ιστό, δηλαδή: Διαβίωση και φροντίδα, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ). 

Επίσης υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία. 

Απώτερος στόχος της λειτουργίας των Στεγών, είναι η πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων, με τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, την παροχή στήριξης στους ίδιους και τις οικογένειές τους και την κοινωνική τους ένταξη.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Να διεκδικήσει και η Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 8560278008861264242
Σχόλια
item