Αλλαγές στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων Αλλαγές στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Αλλαγές στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Αλλαγές στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Αλλαγές στους χρόνους παραγραφής φορολογικών υποθέσεων φέρνει ένα άρθρο του φορολογικού νομοσχεδίου που τέθηκε από χθες σε διαβούλευση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με το συγκεκριμένο άρθρο του φορολογικού νομοσχεδίου ανοίγεται ένα «παραθυράκι» για επέκταση της 5ετούς παραγραφής κατά ένα ακόμη έτος, σε περισσότερες περιπτώσεις από αυτές που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Παράταση της παραγραφής αν προκύψουν νέα στοιχεία
Στο εν λόγω άρθρο του φορολογικού νομοσχεδίου τονίζεται ότι η παραγραφή παρατείνεται «εάν, εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας, και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν.»

Επιπλέον, σήμερα προβλέπεται ότι η 5ετής παραγραφή παρατείνεται, εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξημένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκηση. 
Ωστόσο, στο φορολογικό νομοσχέδιο ορίζεται ότι αυτή η πρόβλεψη καταλαμβάνει μόνο φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1/1/2018 και μετά. 
Ειδικά, δε, για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μπορεί να εκδοθεί εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης, αντί της ισχύουσας 20ετίας. 
economistas.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Αλλαγές στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 4154286980878074900
Σχόλια
item