Θεσπρωτία: 43.000 ευρώ στους 3 Δήμους της Θεσπρωτίας για την προμήθεια απορριμματοφόρων (απόφαση ΥΠΕΣ ) Θεσπρωτία: 43.000 ευρώ στους 3 Δήμους της Θεσπρωτίας για την προμήθεια απορριμματοφόρων (απόφαση ΥΠΕΣ ) | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: 43.000 ευρώ στους 3 Δήμους της Θεσπρωτίας για την προμήθεια απορριμματοφόρων (απόφαση ΥΠΕΣ )

Θεσπρωτία: 43.000 ευρώ στους 3 Δήμους της Θεσπρωτίας για την προμήθεια απορριμματοφόρων (απόφαση ΥΠΕΣ )
Το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει ποσό ύψους 40.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στους Δήμους, για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης.
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται έως 150.000,00 ευρώ ανά δήμο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
παρούσα επιχορήγηση αφορούν την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
 Η αγορά νέων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράςν απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 Η αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο-προμηθευτή πέντε(5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος.

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από
άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

H κατανομή στους 3 δήμους του Νομού Θεσπρωτίας
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 25.814
ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ: 10.063
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 7.710
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: 43.000 ευρώ στους 3 Δήμους της Θεσπρωτίας για την προμήθεια απορριμματοφόρων (απόφαση ΥΠΕΣ )
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 8627669844363519378
Σχόλια
item