Γιάννενα: Πρόστιμα στη ΔΕΥΑΙ για την λυματολάσπη Γιάννενα: Πρόστιμα στη ΔΕΥΑΙ για την λυματολάσπη | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Πρόστιμα στη ΔΕΥΑΙ για την λυματολάσπη

Γιάννενα: Πρόστιμα στη ΔΕΥΑΙ για την λυματολάσπη
Με ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Βλέτσας ζήτησε να πληροφορηθεί από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Καλαμά από λυματολάσπη.

Συγκεκριμένα αναφερόμενος στη διαπιστωμένη μεγάλη ανεξέλεγκτη εναπόθεση μεγάλης ποσότητας λυματολάσπης σε τμήμα του γηπέδου της ΔΕΥΑΙ ο κ. Βλέτσας ζήτησε να πληροφορηθεί σε ποιες ενέργειες προέβη η Περιφέρεια Ηπείρου και εάν επιβλήθηκαν κυρώσεις. 
Ρωτά επίσης πότε και πόσες αυτοψίες έκαναν  οι υπηρεσίες της Περιφέρειας το 2018 και το 2019 στην τάφρο Λαψίστας και στον Καλαμά για έλεγχο ρύπανσης και τι διαπίστωσαν.
Σύμφωνα με την απάντηση η Περιφέρεια Ηπείρου έβαλε 10.000 € πρόστιμο στη ΔΕΥΑΙ τον Απρίλιο του 2018. 
Επίσης τον Μάρτιο του 2019 επέβαλλε άλλες 3.000 € πρόστιμο και 2.000 € πρόστιμο για την υπερχείλιση των ακαθάρτων λυμάτων. Ακόμη αναφέρει ότι η ΔΕΥΑΙ ποτέ δεν ενημέρωσε ως όφειλε την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για τη ρύπανση του αποδέκτη.
Τέλος η Περιφέρεια Ηπείρου απαντώντας στο 4ο  ερώτημα, αναφέρει ότι έλεγχος έγινε μόνο σε δραστηριότητες μετά από εισαγγελική παραγγελία αναφέροντας σε ποιες επιχειρήσεις καθώς και τα πρόστιμα, επισημαίνοντας και ότι δεν έχει γίνει τακτικός ή έκτακτος έλεγχος για την ποιότητα των υδάτων στην τάφρο της Λαψίστας (στον αποδέκτη).
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Βλέτσας χαρακτήρισε ελάχιστα τα πρόστιμα για τη μεγάλη ρύπανση, επισημαίνοντας ότι «απαιτούνται αποτρεπτικά πρόστιμα και ποινές για τόσο μεγάλη ρύπανση, επίσης τακτικότεροι και αυστηρότεροι έλεγχοι» τονίζοντας τη μεγάλη ρύπανση που έχει η τάφρος της Λαψίστας και ο ποταμός Καλαμάς. 
«Ο Καλαμάς πεθαίνει» τόνισε και συμπλήρωσε «η διαχείριση της λυματολάσπης πρέπει να γίνεται με αυστηρότατη τήρηση των προδιαγραφών».
Αναλυτικά όλη η ερώτηση του Σάκη Βλέτσα:
«Ρύπανση του ποταμού Καλαμά από λυματολάσπη
Ο δήμαρχος Ζίτσας κ. Μιχ. Πλιάκος ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα για την ανεξέλεγκτη διάθεση λυματολάσπης σε χώρο δίπλα από την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ζήτημα αυτό «Η Περιφέρεια Ηπείρου, έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου των δραστηριοτήτων» (επισυνάπτεται: ΑΠ 450/30-3-18, απάντηση στην με ΑΠ 3648/20-2-2018 ερώτηση).
(α) Σύμφωνα με το 22402/459/27-2-18 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου «…διαπιστώθηκε η εναπόθεση μεγάλης ποσότητας λυματολάσπης σε τμήμα του γηπέδου της ΔΕΥΑΙ με τρόπο μη συμβατό με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων κλήθηκε σε απολογία». 
(β) Σύμφωνα με την ΑΔΑ: Ω7Τ70-Ω6Ε η ΔΕΥΑΙ «οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων».
(γ) Σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ω7Τ70-Ω6Ε) ορίζεται ότι «Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται µε Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα.» (παρ. 4.6.8)
ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης Ηπείρου
και παρακαλείται για την κατά το Νόμο γραπτή απάντησή του
και για την κατάθεση των αιτουμένων εγγράφων
  1. Σε ποιες ενέργειες προέβη η Περιφέρεια Ηπείρου μετά την κατά το ανωτέρω (α) σχετικό απολογία της ΔΕΥΑΙ. Εάν επιβλήθηκαν κυρώσεις για το σοβαρότατο αυτό περιβαλλοντικό ζήτημα και εάν ναι ποιές;
→ Παρακαλείσθε να καταθέσετε την απολογία της ΔΕΥΑΙ και τα έγγραφα των επακόλουθων ενεργειών της Περιφέρειας και τυχόν κυρώσεων που επεβλήθησαν
  1. Πόσες φορές και ποιες ημεροχρονολογίες κατά τα έτη 2018 και 2019 ειδοποίησε η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων ως όφειλε την Περιφέρεια Ηπείρου για ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων, κατά το ανωτέρω (β) σχετικό;
→ Παρακαλείσθε να καταθέσετε τις ανωτέρω ειδοποιήσεις της ΔΕΥΑΙ προς την Περιφέρεια Ηπείρου
  1. Εάν λάβατε την οριζόμενη στο ανωτέρω (γ) σχετικό στην παρ. 4.6.8 της ΑΔΑ: Ω7Τ70-Ω6Ε εγκριτική απόφαση των αναγκαίων μέτρων;
→ Παρακαλείσθε να καταθέσετε την απόφαση
  1. Σε πόσες αυτοψίες προέβησαν οι υπηρεσίες σας κατά τα έτη 2018 και 2019 στην τάφρο Λαψίστας και στον Καλαμά για έλεγχο ρύπανσης, ποιες ημεροχρονολογίες και ποια τα αποτελέσματά τους;»
Η απάντηση της Περιφέρειας Ηπείρου και με κλικ εδώ
Πηγή: epiruspost.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Πρόστιμα στη ΔΕΥΑΙ για την λυματολάσπη
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 9105175647535566750
Σχόλια
item