Πρέβεζα: Τη θέση «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» προκήρυξε ο Δήμος Πρέβεζας Πρέβεζα: Τη θέση «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» προκήρυξε ο Δήμος Πρέβεζας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Τη θέση «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» προκήρυξε ο Δήμος Πρέβεζας

Πρέβεζα: Τη θέση «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» προκήρυξε ο Δήμος Πρέβεζας

Στην πρόσληψη «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» θα προχωρήσει ο Δήμος της Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που υπέγραψε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος η επιλογή του προσώπου που θα στελεχώσει την συγκεκριμένη θέση θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ θα αφορά άτομο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 

Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα, καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, του Συμπαραστάτη του Δημότη/Επιχείρησης, προβλέπονται στα άρθρα 77, 14 και 93 του Ν. 3852/2010 καθώς και στις Εγκυκλίους 59/74896/30-12-2010 και 27230/7.6.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Δημαρχείο Πρέβεζας (Γραφείο Πρωτοκόλλου), σε κλειστό φάκελο, υπόψιν κ.Μπόμπορη Σταύρου, στη διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου και Μπαχούμη 2, ΤΚ 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως και την 30η Οκτωβρίου 2019.
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Τη θέση «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» προκήρυξε ο Δήμος Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 7956921741291864483
Σχόλια
item