Άρτα: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου Άρτα: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου


Άρτα: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου
Εντάχθηκε στο Διασυνοριακό πρόγραμμα: Interreg Greece - Albania με προϋπολογισμό 437.000 ευρώ η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου και Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου.

Στα πλαίσια του διακρατικού διασυνοριακού προγράμματος Interreg Greece-Albania 2014-2020, εγκρίθηκε και εντάχθηκε πρόταση που κατατέθηκε από το Επιμελητήριο Άρτας σαν επικεφαλής της ομάδας εργασίας, που αποτελούταν από το Δήμο Γεωργίου Καραΐσκάκη, το Δήμο Νικολάου Σκουφά και το Δήμο Αυλώνος της Αλβανίας.

Η πρόταση, με τον τίτλο «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)», έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.703.666,42€ και αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω χρήσης νέων τεχνολογιών σε δημόσια κτήρια. 

Ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη συμμετέχει στην παραπάνω πρόταση με την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου-Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου», συνολικού προϋπολογισμού 437.000,00 Ευρώ.

Σημειώνεται, ότι στο ίδιο πρόγραμμα: Interreg Greece - Albania αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» (Ντεσνίκι Άνω Καλεντίνης, Βελανιδιά Μεσοπύργου και Ακροποταμιά Κλειδίου), ύψους 789.000 ευρώ μετά από ανοιχτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τον Δήμο.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 6502096910617255202
Σχόλια
item