Άρτα: Προσλήψεις 47 ατόμων στο νοσοκομείο της Άρτας Άρτα: Προσλήψεις 47 ατόμων στο νοσοκομείο της Άρτας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Προσλήψεις 47 ατόμων στο νοσοκομείο της ΆρταςΆρτα: Προσλήψεις 47 ατόμων στο νοσοκομείο της Άρτας Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 47 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και εστίασης...
​Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λόφος Περάνθης, Τ.Κ. 47100,΄Αρτα, (τηλ. επικοινωνίας: 2681361140, 2681361141).

Διαβάστε την Προκήρυξη ΕΔΩ
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις 47 ατόμων στο νοσοκομείο της Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 3984022363468115249
Σχόλια
item