Γιάννενα: ΄Επος Του 1940:Εκδήλωση Απόδοσης Τιμής Στους Πεσόντες Της Μεραρχίας Ιππικού. Γιάννενα: ΄Επος Του 1940:Εκδήλωση Απόδοσης Τιμής Στους Πεσόντες Της Μεραρχίας Ιππικού. | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: ΄Επος Του 1940:Εκδήλωση Απόδοσης Τιμής Στους Πεσόντες Της Μεραρχίας Ιππικού.

Γιάννενα: ΄Επος Του 1940:Εκδήλωση Απόδοσης Τιμής Στους Πεσόντες Της Μεραρχίας Ιππικού.

Σας γνωρίζουµε, ότι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00, θα πραγµατοποιηθεί 
υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Ιππικού Τεθωρακισµένων του ΓΕΣ, εκδήλωση του Συνδέσµου Αποστράτων Αξιωµατικών Ιππικού -Τεθωρακισµένων στο Μνηµείο του Μετσόβου, για την απόδοση τιµής στους πεσόντες της Μεραρχίας Ιππικού κατά το «΄Επος του 1940».

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί η ιεραρχία των Ενόπλων ∆υνάµεων και οι τοπικές Θρησκευτικές, Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές.
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: ΄Επος Του 1940:Εκδήλωση Απόδοσης Τιμής Στους Πεσόντες Της Μεραρχίας Ιππικού.
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1140850581999762350
Σχόλια
item