Πρέβεζα: Δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Δήμο Πρέβεζας Πρέβεζα: Δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Δήμο Πρέβεζας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Δήμο Πρέβεζας

Πρέβεζα: Δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Δήμο Πρέβεζας
Πρώτο θέμα συζήτησης στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου είναι η έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.

Το ΕΚΕΤΑ με έγγραφό του στις 19 Ιουλίου 2019, απεύθυνε πρόταση συνεργασίας για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.
Το πρόγραμμα προβλέπει τη λήψη ενός κουπονιού χρηματοδότησης για κάθε δήμο αξίας 15.000€, για τη δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ο φορέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς στη χώρα με υψηλό κύρος, επίπεδο τεχνογνωσίας και σημαντική εξειδίκευση σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Διαθέτει τόσο τις απαραίτητες υποδομές, όσο και το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει η λήψη του κουπονιού, αλλά και την ορθή υλοποίηση του έργου.

Το ΕΚΕΤΑ έχει ήδη συνάψει προγραμματικές συμβάσεις με δεκάδες δήμους σε όλη την Ελλάδα, για τους οποίους κατάφερε σχεδόν στο σύνολό τους να διασφαλίσει κουπόνι χρηματοδότησης κατά τις προηγούμενες φάσεις υποβολής αιτημάτων. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την πιο πρόσφατη φάση υποβολής των αιτημάτων ήταν πολύ μεγάλος, καθώς υπεβλήθησαν περίπου 10.000 αιτήσεις για μόλις 3.400 κουπόνια (Ευρωπαϊκό ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτων: 34%). Σε αυτή τη φάση, το ΕΚΕΤΑ εκπροσώπησε συνολικά 58 δήμους, σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Το ΕΚΕΤΑ αξιοποιώντας τόσο τις δικτυακές του υποδομές υψηλής ταχύτητας, όσο και τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το σύνολο (100%) των δήμων τους οποίους εκπροσωπεί.

Οι επόμενες δύο  φάσεις υποβολής αιτημάτων για λήψη κουπονιών που απομένουν μέχρι τη λήξη του προγράμματος, αναμένεται να έχουν ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή δήμων, πράγμα που θα αυξήσει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό και την δυσκολία χρηματοδότησης. 

Επιπλέον, το έργο, πέραν των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών που διαθέτει, παρουσιάζει και ιδιαίτερα αυξημένες δυσκολίες κατά την υλοποίησή του, αφού απαιτεί τη συχνή και την άμεση επαφή με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διευθέτηση των ζητημάτων που προκύπτουν.

Σύμφωνα με το ΕΚΕΤΑ, ο Δήμος δεν επιβαρύνεται οικονομικά με την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής προς αυτό, αφού ο φορέας επιτελεί τους καταστατικούς τους σκοπούς, για την υποστήριξη άλλων δημοσίων φορέων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αναπτυξιακών Έργων.
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Δήμο Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 7908729675936734091
Σχόλια
item