Ήγουμενίτσα: Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση των έργων οδοποιίας στην παραλιακή οδό στην Ηγουμενίτσα Ήγουμενίτσα: Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση των έργων οδοποιίας στην παραλιακή οδό στην Ηγουμενίτσα | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση των έργων οδοποιίας στην παραλιακή οδό στην Ηγουμενίτσα

Ήγουμενίτσα: Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση των έργων οδοποιίας στην παραλιακή οδό στην Ηγουμενίτσα
Υπεγράφη σήμερα στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου »ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΓΗΣ» με συμβατικό τίμημα 357.631,09 € πλέον Φ.Π.Α., κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση των έργων οδοποιίας στην παραλιακή οδό στην Ηγουμενίτσα
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3419637722092238356
Σχόλια
item