Ήπειρος: Κοινωνικά φροντιστήρια για 8η χρονιά από την περιφέρεια Ηπείρου Ήπειρος: Κοινωνικά φροντιστήρια για 8η χρονιά από την περιφέρεια Ηπείρου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Κοινωνικά φροντιστήρια για 8η χρονιά από την περιφέρεια Ηπείρου

Ήπειρος: Κοινωνικά φροντιστήρια για 8η χρονιά από την περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές λυκείου για μαθήματα που διδάσκονται σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του νομού και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. 

Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα, βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2019 (οικονομικού έτους 2018) ή φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης 2019 που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση μέσω TAXIS, καθώς και φωτοτυπία του τελευταίου Ε9.

Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον συντρέχουν λόγοι, θα πρέπει να κατατεθούν φωτοτυπία γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω, φωτοτυπία διαζευκτηρίου, αγωγής διαζυγίου ή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την διάσταση και την επιμέλεια των τέκνων, βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή κάρτα ανεργίας, και φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας με θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

Το σχετικό έντυπο αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης θα διατίθεται από το αρμόδιο γραφείο της περιφέρειας Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, από 9 το πρωί έως 1 το μεσημέρι, στο 128 γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της περιφέρειας Ηπείρου, στο κτίριο του διοικητηρίου (Πλατεία Πύρρου 1, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651087128).
epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Κοινωνικά φροντιστήρια για 8η χρονιά από την περιφέρεια Ηπείρου
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6026692342337441329
Σχόλια
item