Πρέβεζα: Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης- Μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις από φορείς , συλλόγους και δημότες Πρέβεζα: Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης- Μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις από φορείς , συλλόγους και δημότες | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης- Μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις από φορείς , συλλόγους και δημότεςΠρέβεζα: Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης- Μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις από φορείς , συλλόγους και δημότες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4555/2019 στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Προκειμένου να προχωρήσουμε στη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καλούμε τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους, στο email: council@1485.syzefxis.gov.gr με την ένδειξη:«για την επιτροπή διαβούλευσης», ή εγγράφως, καταθέτοντας σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 2682360637), μέχρι τη Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, με την ένδειξη (για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης), προτείνοντας τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

•Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Νικόλαος Γεωργάκος
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης- Μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις από φορείς , συλλόγους και δημότες
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 4942281725823501003
Σχόλια
item