120 δόσεις: Ανοίγει η εφαρμογή για μεταφορά στη νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις 120 δόσεις: Ανοίγει η εφαρμογή για μεταφορά στη νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

120 δόσεις: Ανοίγει η εφαρμογή για μεταφορά στη νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις

120 δόσεις: Ανοίγει η εφαρμογή για μεταφορά στη νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις

Τίθεται σε λειτουργία η «πλατφόρμα» για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων και για όσους οφειλέτες έχουν ενταχθεί στην αρχικά νομοθετηθείσα ρύθμιση των 120 δόσεων και επιθυμούν να επαναρρυθμίσουν τις οφειλές τους με τη νέα πιο ευνοϊκή ρύθμισης.

Μέσω της νέας αυτής «πλατφόρμας» υποβολής αιτήσεων, είναι δυνατός ο επανακαθορισμός του αριθμού και του ύψους των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης. σύμφωνα με τους ευνοϊκότερους όρους που προβλέπει το άρθρο 2 του ν. 4621/2019. 


Δηλαδή πολλοί φορολογούμενοι που ήδη εντάχθηκαν στην αρχική ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν πλέον να επανέλθουν υποβάλλοντας αιτήσεις για υπαγωγή στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, ώστε ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων να γίνει μεγαλύτερος και τα ποσά των δόσεων να μειωθούν αισθητά.

Η νέα ρύθμιση επιτρέπει σε φορολογούμενους με χαμηλά και σε μεσαία εισοδήματα την εξόφληση μικρού και μετρίου ύψους οφειλών τους προς την Εφορία σε μηνιαίες δόσεις περισσότερες έως και 50% και σε ποσά μειωμένα έως και 60% σε σύγκριση με την αρχική ρύθμιση.

Ο λόγος για τον οποίο, σε κάθε περίπτωση μικρού ή μετρίου χρέους προκύπτουν τόσο μεγάλες διαφορές στον αριθμό και τα ποσά των δόσεων είναι ότι με τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσεις μειώθηκε από τα 30 στα 
Ευνοημένοι είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ αυξάνεται αυτόματα, κατά μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Π.χ. οφειλέτης ποσού 2.000 ευρώ μπορεί να ξεχρεώσει πλέον σε 100 δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς υποχρεούνταν να αποπληρώσει την οφειλή του σε 66 μηνιαίες δόσεις των 30,30 ευρώ εκάστη.

Το money-money παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων από τους οποίους φαίνονται, ενδεικτικά, οι περιπτώσεις εκείνες οφειλετών, που μπορούν να επαναρρυθμίσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες και χαμηλότερου ύψους μηνιαίες δόσεις.


Όπως προκύπτει ειδικότερα από τους αναλυτικούς πίνακες που παρατίθενται παρακάτω, η νέα ρύθμιση επιτρέπει σε φορολογούμενους με χαμηλά και σε μεσαία εισοδήματα την εξόφληση μικρού και μετρίου ύψους οφειλών τους προς την Εφορία σε μηνιαίες δόσεις περισσότερες έως και 50% και σε ποσά μειωμένα έως και 60% σε σύγκριση με την αρχική ρύθμιση. 

Ο λόγος για τον οποίο, σε κάθε περίπτωση μικρού ή μετρίου χρέους προκύπτουν τόσο μεγάλες διαφορές στον αριθμό και τα ποσά των δόσεων είναι ότι με τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσεις μειώθηκε από τα 30 στα 20 ευρώ. 

Η τροποποίηση αυτή ευνοεί κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην Εφορία ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς τους επιτρέψει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 120 μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη. 

Ευνοημένοι όμως είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ αυξάνεται αυτόματα, κατά μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. 

Π.χ. οφειλέτης ποσού 200 ευρώ μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή αυτή σε 10 μηνιαίες δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ, με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς της αρχικής ρύθμισης, επιτρεπόταν να την εξοφλήσει σε 7 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι 6 πρώτες των 30 ευρώ και η τελευταία των 10 ευρώ. 

Επίσης οφειλέτης ποσού 2.000 ευρώ μπορεί να ξεχρεώσει πλέον σε 100 δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς υποχρεούνταν να αποπληρώσει την οφειλή του σε 66 μηνιαίες δόσεις των 30,30 ευρώ εκάστη.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Αριθμός δόσεων και ποσό μηνιαίας πληρωμής με την παλιά και τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣΠΟΣΟΑΡΙΘΜΟΣΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
10.000335030,320,0507530,020,0
11.000335030,320,0507530,020,0
12.000335030,320,0507530,020,0
13.000335030,320,0507530,020,0
14.000335030,320,0507530,020,0
15.000335030,320,0507530,020,0
16.000334630,321,7506930,021,7
17.000333730,327,0505630,026,8
18.000313132,332,3474731,931,9
19.000272737,037,0404037,537,5
20.000242441,741,7363641,741,7
21.000202050,050,0313148,448,4
22.000181855,655,6272755,655,6
23.000181855,655,6242462,562,5
24.000181855,655,6212171,471,4
25.000181855,655,6202075,075,0
26.000181855,655,6181883,383,3
27.000181855,655,6181883,383,3
28.000181855,655,6181883,383,3
29.000181855,655,6181883,383,3
30.000181855,655,6181883,383,3
50.000181855,655,6181883,383,3
100.000181855,655,6181883,383,3
200.000181855,655,6181883,383,3
         
         
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣΠΟΣΟΑΡΙΘΜΟΣΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝΚΑΘΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΜΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
10.0006510030,820,09812030,625,0
11.0006510030,820,09812030,625,0
12.0006510030,820,09812030,625,0
13.0006510030,820,09812030,625,0
14.0006510030,820,09812030,625,0
15.0006510030,820,09812030,625,0
16.000659230,821,79812030,625,0
17.000657530,826,79811230,626,8
18.000636331,731,8949431,931,9
19.000545437,037,0818137,037,0
20.000484841,741,7727241,741,7
21.000414148,348,8626248,348,4
22.000363655,055,6545455,655,6
23.000323261,762,5484862,562,5
24.000292968,369,0434369,869,8
25.000262676,976,9404075,075,0
26.000242483,383,3363683,383,3
27.000212195,295,2323293,893,8
28.0002020100,0100,03030100,0100,0
29.0001818108,3111,12727111,1111,1
30.0001818111,1111,12525120,0120,0
50.0001818111,1111,11818166,7166,7
100.0001818111,1111,11818166,7166,7
200.0001818111,1111,11818166,7166,7


epirusblog.gr
5 of 5
120 δόσεις: Ανοίγει η εφαρμογή για μεταφορά στη νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 2129395489480057551
Σχόλια
item