Άρτα: Μεταπτυχιακό στην πληροφορική Άρτα: Μεταπτυχιακό στην πληροφορική | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Μεταπτυχιακό στην πληροφορικήΆρτα: Μεταπτυχιακό στην πληροφορικήΤο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου Κύκλου Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πληροφορικής  και Δικτύων» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020...
Το πρόγραμμα είναι δωρεάν,  τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Άρτα και ξεκινούν τον Οκτώβριο 2019
Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επιστήμη της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της. Περιλαμβάνει 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων (διαλέξεων και Εργαστηρίων), ενώ τμήμα των διαλέξεων θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως. Το 3ο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΠΜΣ στην ιστοσελίδα http://pms.dit.uoi.gr και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13/9/2019 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Κωστακιοί Άρτας ΤΚ: 47150, Τηλ. 2681050334 (09:00 πμ- 17:00 μμ καθημερινά).

Πηγή: typos-i.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Μεταπτυχιακό στην πληροφορική
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 6303668566932288096
Σχόλια
item