Άρτα: Πέντε θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αρταίων Άρτα: Πέντε θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αρταίων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Πέντε θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αρταίων


Άρτα: Πέντε θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αρταίων
Ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να καλύψει: 

1. Τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Χωροταξίας. Οι υποψήφιοι για αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών.

2. Τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για την ωρίμανση και προετοιμασία φακέλων χρηματοδότησης έργων. Οι υποψήφιοι για αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών. 

3. Τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι υποψήφιοι για αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών. 

4. Τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης αστικών απορριμμάτων. Οι υποψήφιοι για αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων ή Π.Ε. Χημικών Μηχανικών.

5. Την θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα τουριστικής ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι για αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε., με γνώση θεμάτων τουρισμού.

Για αυτό το λόγο καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων να καταθέσουν σχετική αίτηση με συνημμένο βιογραφικό μέχρι τις 23 Αυγούστου 2019 στο γραφείο Δημάρχου Αρταίων (Δημαρχείο, 3ος όροφος) ή στο e-mail dimos@arta.gr. 
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Πέντε θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αρταίων
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 7828231753589756437
Σχόλια
item