Πρέβεζα: Περιβαλλοντικό “καμπανάκι” από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού-Λευκάδας για επιχείρηση στη Νήσο “Γάιδαρος” Πρέβεζα: Περιβαλλοντικό “καμπανάκι” από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού-Λευκάδας για επιχείρηση στη Νήσο “Γάιδαρος” | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Περιβαλλοντικό “καμπανάκι” από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού-Λευκάδας για επιχείρηση στη Νήσο “Γάιδαρος”

Πρέβεζα: Περιβαλλοντικό “καμπανάκι” από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού-Λευκάδας για επιχείρηση στη Νήσο “Γάιδαρος”
Την αδυναμία γνωμάτευσης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/ δραστηριότητα: «Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 60 στρ., αποτελούμενη από τρία πάρκα εκτροφής, έκτασης 20 στρ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 570 τόνων/έτος, στη θέση «Νήσος Γάιδαρος», Δήμου Πρέβεζας, ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα προέλθει από τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας από τη θέση «Αγία Τριάδα», Δήμου Πρέβεζας, θαλάσσιας έκτασης 20 στρ. και δυναμικότητας 230 τόνων/έτος, πλησίον υφιστάμενης μονάδας του ίδιου φορέα σε θαλάσσια έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 340 τόνων/έτος», εξέφρασε με έγγραφό της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας, θέτοντας μία σειρά περιβαλλοντικά ζητήματα για μία περιοχή που είναι εντός του δικτύου Natura.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα δε δύναται να γνωμοδοτήσει επί της διαβιβασθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διότι διαπιστώνονται σε αυτή ουσιώδεις ελλείψεις και τονίζει πως θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η οποία θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014). “Κατά την εκπόνηση της ΕΟΑ να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής και να περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring)”, επισημαίνει ο Φορέας.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να κάνει αναφορά στην υφιστάμενη ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων της περιοχής αλλά και εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου που θα βασίζεται σε παρατηρήσεις και καταγραφές συγκεκριμένων παραμέτρων κατά τη διάρκεια εγκατάστασης και λειτουργίας του οι οποίες και θα παρουσιάζονται στο προτεινόμενο σχέδιο παρακολούθησης, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην εξεταζόμενη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η οποία παραθέτει στοιχεία μόνο από βιβλιογραφικές αναφορές.
Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό “καμπανάκι” από την πλευρά του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θέτει πάντα καίρια ζητήματα τέτοιου είδους.
Πηγή: atpreveza.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Περιβαλλοντικό “καμπανάκι” από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού-Λευκάδας για επιχείρηση στη Νήσο “Γάιδαρος”
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 6700863987911227704
Σχόλια
item