Θεσπρωτία: Μέτρα για την κοπριά από τους Θεσπρωτούς κτηνοτρόφους, ώστε να μην είναι εστία μόλυνσης Θεσπρωτία: Μέτρα για την κοπριά από τους Θεσπρωτούς κτηνοτρόφους, ώστε να μην είναι εστία μόλυνσης | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Μέτρα για την κοπριά από τους Θεσπρωτούς κτηνοτρόφους, ώστε να μην είναι εστία μόλυνσης

Θεσπρωτία: Μέτρα για την κοπριά από τους Θεσπρωτούς κτηνοτρόφους, ώστε να μην είναι εστία μόλυνσης
Οι κτηνοτρόφοι στη Θεσπρωτία θα πρέπει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διεύθυνση Κτηνιατρικής,  να μεριμνήσουν  για την αποθήκευση και διαχείριση στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων(κοπριά), ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης. 

Μπορούν να την συγκεντρώνουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης, όπου να σχηματίζουν απλές κοπροσωρούς. (Τσιμεντένια πλατφόρμα, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή στο έδαφος των ρυπογόνων ουσιών / κλίση του επιπέδου του κοπροσωρού 5-6%, ώστε να επιτυγχάνεται η στράγγιση των υγρών αποβλήτων, με κατεύθυνση προς κανάλι συλλογής υγρών/ προστατευτικά τοιχία κατά μήκος των δύο ή τριών πλευρών της, ύψους τουλάχιστον 1,50 m. 

Κατά μήκος της μιας μεγάλης πλευράς του, πρέπει να φέρει κάθετες ‘σχισμές’ πλάτους 3-5 εκατοστών μέχρι ύψος ενός μέτρου, για διευκόλυνση της στράγγισης της κοπροσωρού / εξασφάλιση δυνατότητας κάλυψης της κοπροσωρού ώστε να αποφεύγεται κάθε προσθήκη νερού (πχ. βροχής /δυνατότητα παραμονής της κοπριάς στην κοπροσωρό 180 ημέρες για να μπορέσει να επιτευχθεί η ζύμωση). 

Απευθείας ως οργανικό λίπασμα ή εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργούμενα εδάφη χωρίς κατασκευή μόνιμου χώρου αποθήκευσης του κοπροσωρού στις περιπτώσεις εκτροφής σε θερμή στρωμνή όπου η κοπριά παραμένει στο στάβλο για επαρκές διάστημα (6-8 μήνες, ανάλογα με το είδος της κτηνοτροφικής μονάδας), με αποτέλεσμα κατά την ώρα της απομάκρυνσής της μαζί με τη στρωμνή να έχει ήδη υποστεί σε σημαντικό βαθμό χώνευση. 

Η κοπριά στρωμνής, που στερείται υγρών στράγγισης, μπορεί να αποθηκευτεί και πάνω σε συμπιεσμένο έδαφος μόνο προσωρινά, για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός μήνα, εφόσον φυσικά έχει προβλεφθεί η παρεμπόδιση εισροής βρόχινου νερού με την κατασκευή περιφερειακής αυλακιάς και την κάλυψη με πλαστικό φύλλο.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Μέτρα για την κοπριά από τους Θεσπρωτούς κτηνοτρόφους, ώστε να μην είναι εστία μόλυνσης
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 8276084440751525991
Σχόλια
item