Σταθεροποιητικά ο τουρισμός – Πάνω η κρουαζιέρα Σταθεροποιητικά ο τουρισμός – Πάνω η κρουαζιέρα | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Σταθεροποιητικά ο τουρισμός – Πάνω η κρουαζιέρα

Σταθεροποιητικά ο τουρισμός – Πάνω η κρουαζιέρα
Αν και τα στοιχεία αφίξεων και εισπράξεων μη κατοίκων του πρώτου τετραμήνου του 2019 είναι ενθαρρυντικά, με αύξηση κατά 22,8% των ταξιδιωτικών εισπράξεων και κατά 0,5% των ξένων επισκεπτών, για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι η ταξιδιωτική κίνηση θα σταθεροποιηθεί περίπου στα επίπεδα του 2018.
Αυτό προβλέπει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τον ελληνικό τουρισμό φέτος προσθέτοντας ότι παράγοντες όπως η ανάκαμψη των ανταγωνιστριών χωρών- δηλαδή της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Τυνησίας εντός του 2019 και η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας «χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής για την τυχόν επίδρασή τους στον εισερχόμενο τουρισμό». 
Για τον κλάδο της κρουαζιέρας, οι προοπτικές για το 2019 είναι ευοίωνες, καθώς αναμένεται να ξεπεραστεί το όριο των 5 εκατ. αφίξεων επιβατών στα ελληνικά λιμάνια.
Μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παράμετρο την οποία θέτει η ΤτΕ είναι και η συμβολή του κλάδου ως προς την άνοδο της χώρας μας, πανευρωπαϊκά, στο κομμάτι των ψηφιακών πλατφορμών. 
Όπως επισημαίνεται, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στην εξάπλωση της χρήσης συνεργατικών πλατφορμών (δηλ. ψηφιακών πλατφορμών που συνδέουν μέσω διαδικτύου παρόχους και χρήστες και διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές), παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση του συνολικού ποσοστού χρηστών στον πληθυσμό (από 9% το 2016 σε 22% το 2018).
Ως προς το είδος των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών, οι κυριότεροι τομείς στην χώρα μας είναι η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και οι μεταφορές, με την Ελλάδα να υπερέχει συγκριτικά από το μέσο όρο της ΕΕ-28 στον πρώτο τομέα, ενδεχομένως λόγω της ανόδου του τουρισμού, και να υστερεί στο δεύτερο.
Ως προς το τελευταίο, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα συγκλίνει πλέον προς το μέσο όρο της ΕΕ-28 (23% το 2018), από τον οποίο απείχε 8 ποσοστιαίες μονάδες το 2016. 
Ανάπτυξη στη χρήση των συνεργατικών πλατφορμών στην Ελλάδα παρατηρείται σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες χρηστών από πλευράς φύλου, ηλικίας, εκπαίδευσης και άλλων χαρακτηριστικών, με αξιοσημείωτα στοιχεία αφενός την υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών στη συνολική χρήση (κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στην ΕΕ-28) και αφετέρου τη ραγδαία αύξηση του ποσοστού χρήσης στην Ελλάδα από την ηλιακή ομάδα 15-24 ετών (από μόλις 5% το 2016 σε 38% το 2018.
Τα μεγέθη του τουρισμού
Σημαντική είναι και η συμβολή του κλάδου στον τομέα των ακινήτων: «Ο τουρισμός και οι συναφείς με αυτόν χρήσεις και θέσεις φαίνεται να δέχονται την πλειονότητα των επενδυτικών κεφαλαίων και να διαμορφώνουν τις τρέχουσες συνθήκες ζήτησης. 
Αντίθετα, η εγχώρια ζήτηση, αμιγώς για χρήση πρώτης κατοικίας, δεν παρουσιάζει ακόμα σημαντική δυναμική, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τους χαμηλούς ρυθμούς αποκατάστασης της οικοδομικής δραστηριότητας για νέες κατοικίες, αλλά και χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα στεγαστικά δάνεια», επισημαίνεται στην έκθεση της ΤτΕ.
«Ο τομέας των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα εξακολουθεί να ενισχύει τον επενδυτικό χαρακτήρα της αγοράς οικιστικών ακινήτων. 
Οι αυξημένες πράξεις αγοραπωλησιών οικιστικών ακινήτων σε συγκεκριμένες θέσεις έχουν δώσει ώθηση σε τοπικές αγορές και έχουν οδηγήσει σε διακριτή αναδιαμόρφωση του χάρτη των τιμών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και σε άλλα αστικά κέντρα και περιοχές που προσελκύουν τουρισμό. 
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι παρά τις τρέχουσες ενδείξεις βελτίωσης του εγχώριου real estate και τους σημαντικούς ρυθμούς αύξησης της εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό για αγορά ακινήτων, η οικοδομική δραστηριότητα για νέα έργα ανάπτυξης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι επενδύσεις στοχεύουν κυρίως στην αναβάθμιση και επέκταση του υπάρχοντος αποθέματος».
Συνολικά, η σημαντική άνοδος των τουριστικών μεγεθών από το 2013 και μετά δεν οδήγησε μόνο σε άνθιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, αλλά και σε άνοδο των επενδύσεων και δη σε πιο πολυτελείς τουριστικές μονάδες. 
Υπολογίζεται ότι την περίοδο 2013-2018 υπήρξε αύξηση των διαθέσιμων κλινών στο σύνολο της χώρας κατά 8% και των κλινών πολυτελών ξενοδοχείων (5 αστέρων) κατά 45%, ενώ στην Αττική τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν της τάξεως του 4% και 5%.
Σαφής βελτίωση εμφανίζεται και στα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας την ίδια περίοδο, καθώς ο αριθμός των κλινών στα πολυτελή ξενοδοχεία (5 και 4 αστέρων) αυξήθηκε κατά 12% και 21%, αντίστοιχα, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες ξενοδοχείων της Αθήνας παρατηρείται μείωση κατά 8%.
epirusblog.gr
5 of 5
Σταθεροποιητικά ο τουρισμός – Πάνω η κρουαζιέρα
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 7651709856984026333
Σχόλια
item