Ήπειρος: Δημοπρατείται το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Ήπειρος: Δημοπρατείται το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Δημοπρατείται το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου

Ήπειρος: Δημοπρατείται το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου
Τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο για την Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.
Το έργο θα υλοποιηθεί με Σύμπραξη Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).Η διάρκεια των αδειοδοτήσεων και της κατασκευής του έργου υπολογίζεται στα 2 έτη. 
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου (5.308.885,00 € πλέον Φ.Π.Α. κατ’ εκτίμηση) θα γίνει με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια του αναδόχου, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Ηπείρου) να συνεισφέρει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη χρηματοδότηση των ανωτέρω.
Η διάρκεια παραχώρησης του έργου υπολογίζεται στα 16 έτη και το έργο  θα δημοπρατήσει η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Να σημειωθεί πως σύμφωνα με στοιχεία καταμέτρησης, τα δίκτυα   που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας περιλαμβάνουν περίπου 950 χλμ. οδικού δικτύου, 8.548 φωτιστικά σώματα (τύπου ατμών υδραργύρου, μεταλλικών αλογονιδίων, νατρίου υψηλής πίεσης και φθορίου), 7.725 ιστούς και288 πίλλαρ.
epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Δημοπρατείται το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 8091296988378978643
Σχόλια
item