Γιάννενα: Προς εκσυγχρονισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζώων Γιάννενα: Προς εκσυγχρονισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζώων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προς εκσυγχρονισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Γιάννενα: Προς εκσυγχρονισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Σε πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων, που μπορεί να αντλήσει από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», προτίθεται να προχωρήσει ο δήμος Ιωαννιτών.

Βάσει εισήγησης, που θα φέρει προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Κατηρτσίδης, ο δήμος θα καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης ύψους 300.000 ευρώ για παρεμβάσεις στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων, ενώ, εάν απαιτηθεί, θα συνεισφέρει και από ίδιους πόρους.

Βασικός στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία και η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών.


Η σημαντικότερη από τις ενδεικτικές εργασίες, που προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου, στο πλαίσιο και των προτάσεων που έχει καταθέσει και η πενταμελής επιτροπή διαχείρισης του καταφυγίου, είναι η προσθήκη δύο νέων θαλάμων στην ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση, σύμφωνα με την υφιστάμενη εγκεκριμένη οικοδομική άδεια. 


Σκοπός της υποδομής θα είναι η δημιουργία εγκατάστασης απομόνωσης ζώων σε περίπτωση εμφάνισης λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος, καθώς και η δημιουργία εγκατάστασης αποθήκευσης και προετοιμασίας τροφής, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί καταφυγίων. 

Προτείνονται, επίσης, η επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι παρεμβάσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν το οξύ πρόβλημα των αδέσποτων ζώων της πόλης, ωστόσο κρίνονται σημαντικές για τη λειτουργία του καταφυγίου και για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των ζώων, που φιλοξενούνται. 


Βέβαια, και πάλι δε φαίνεται να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες, όπως προκύπτει από το έγγραφο, που υπογράφει ο αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάπτυξης Ιωάννης Μπενέκος.

Οι προτάσεις του τμήματος αναφέρονται στην κατασκευή στεγάστρων επί των εξωτερικών κλωβών, η οποία θα βελτίωνε τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, η κατασκευή εντός των εσωτερικών κλωβών υπερυψωμένου χώρου ανάπαυσης ζώων, η τοποθέτηση αδιαπέραστων διαχωριστικών μεταξύ των κλωβών, και η κατασκευή χώρου απομόνωσης λυσσύποπτων ζώων.


Από την αλληλογραφία των υπηρεσιακών παραγόντων προκύπτουν, όμως, και λειτουργικά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως να πρέπει να αντιμετωπιστούν. 


Όπως για παράδειγμα το ότι η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση είναι ανεπαρκής, ενώ δεν υπάρχει γεννήτρια ρεύματος, με αποτέλεσμα σε μια διακοπή ηλεκτροδότησης να προκύπτει κίνδυνος αλλοίωσης ή καταστροφής υλικών και σκευασμάτων, που διατηρούνται εντός ψυγείου.

Τέλος, μια ενδιαφέρουσα πρόταση αφορά την εξέταση επιπλέον δράσεων, όπως η προμήθεια κατάλληλων οχημάτων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που θα αξιοποιηθούν στην εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον δήμο Ιωαννιτών.


agon.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Προς εκσυγχρονισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζώων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1159066363441808433
Σχόλια
item