Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Για Το "25o Ηπειρωτικό Rally" Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Για Το "25o Ηπειρωτικό Rally" | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Για Το "25o Ηπειρωτικό Rally"

Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Για Το "25o Ηπειρωτικό Rally"

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα οχηµάτων
"25o Ηπειρωτικού Rally", αύριο Κυριακή 14-07-2019, σε περιοχές των ∆ήµων Ιωαννιτών και ∆ωδώνης.


Αποφασίστηκε διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους οχηµάτων, εκτός των συµµετεχόντων στον εν θέµατι αγώνα:

1. Την Κυριακή 14-07-2019 από ώρα 08:00 έως 15:30, στο τµήµα από την διασταύρωση προς Κοσµηρά και προς ∆ωδώνη της Ε.Ο (17), έως την είσοδο ∆ραµεσιών.


2. Την Κυριακή 14-07-2019 από 08:30 έως 16:00, στο τµήµα από έξοδο εγνατίας οδού προς
Πολύγυρο, έως την διασταύρωση προς ∆ραµεσιούς.

Η κυκλοφορία των οχηµάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραπάνω οδικό δίκτυο, θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτηρίων οδών µε µέριµνα και φροντίδα του Αστυνοµικού Τµήµατος ∆ωδώνης, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί (σύµφωνα µε το υπ' αριθµό 83229/8127 από 07-06-2019 έγγραφο του αρµοδίου για τη συντήρηση της οδού φορέα, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου).

Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη του διοργανωτή και του Αστυνοµικού Τµήµατος ∆ωδώνης.
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Για Το "25o Ηπειρωτικό Rally"
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6303134594064095960
Σχόλια
item