Γιάννενα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών απο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Γιάννενα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών απο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών απο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ


Γιάννενα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών απο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) και δυνατότητα τετράμηνης παράτασης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων, δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.539.336,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
Η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημέρα Πέμπτη, 18 Ιουλίου στις 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι την ημέρα Τετάρτη, 24 Ιουλίου στις 10:30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών απο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 3513727864625900038
Σχόλια
item