Πρέβεζα: Σημαντικό έργο για την αγροτική οδοποιία του Δήμου Πρέβεζας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” ύψους 868.000 ευρώ Πρέβεζα: Σημαντικό έργο για την αγροτική οδοποιία του Δήμου Πρέβεζας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” ύψους 868.000 ευρώ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Σημαντικό έργο για την αγροτική οδοποιία του Δήμου Πρέβεζας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” ύψους 868.000 ευρώ

Πρέβεζα: Σημαντικό έργο για την αγροτική οδοποιία του Δήμου Πρέβεζας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” ύψους 868.000 ευρώ
Στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας θα προχωρήσει ο Δήμος, καθώς κατάφερε να λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” του Υπουργείου Εσωτερικών, που φτάνει τις 868.000 ευρώ.
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ασφαλτόστρωση τεσσάρων υπαρχόντων αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ. Καστροσυκιάς, στην Τ.Κ. Ωρωπού, στην Τ.Κ. Λούρου και στην Τ.Κ. Κοτσανοπούλου για την εύκολη και ασφαλή προσπελασιμότητα σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Σημαντικό έργο για την αγροτική οδοποιία του Δήμου Πρέβεζας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” ύψους 868.000 ευρώ
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 9033805489352364595
Σχόλια
item