Άρτα: Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης του Έργου INNO.TRITΙON απο το Επιμελητήριο Άρτας Άρτα: Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης του Έργου INNO.TRITΙON απο το Επιμελητήριο Άρτας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης του Έργου INNO.TRITΙON απο το Επιμελητήριο Άρτας

Άρτα: Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης του Έργου INNO.TRITΙON απο το Επιμελητήριο Άρτας
Το Επιμελητήριο Άρτας συμμετέχει ως Επικεφαλής εταίρος στο έργο «INNO.TRITION – Καινοτόμος χρήση προϊόντων ελαιοτριβείων, οινοποιείων και τυροκομείων για την παραγωγή βιοενεργών ζωοτροφών – «Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of functional foods from animals», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και των Εθνικών Πόρων της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Το Επιμελητήριο Άρτας στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει την Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick off Meeting) του Έργου στην Άρτα. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, ώρα 18:00 – 20:15 και την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 09:30 – 16:00 στο κτίριο του Επιμελητήριου Άρτας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Άρτας και όλων των εταίρων του έργου που είναι το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα από την Ελλάδα το Πανεπιστήμιο του Aldo Moro του Bari και το Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας – National Research Council-Institute of Sciences of Food Production (ISPA) από την Ιταλία.
Το Έργο αντιμετωπίζει την κοινή πρόκληση των δύο χωρών (Ελλάδας – Ιταλίας) να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα μαζικά βιομηχανοποιημένων παραγόμενων προϊόντων (ελιά, κρασί, τυροκομικά προϊόντα) στη διατροφή των ζώων για την παραγωγή βιοενεργών συστατικών ζωοτροφών και λειτουργικών τροφίμων με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. 
Βασικός στόχος του έργου είναι να παράγει υψηλότερης ποιότητας ζωοτροφές χρησιμοποιώντας συστατικά χαμηλού κόστους (από τα απόβλητα) με καινοτόμο τρόπο, καθιστώντας αφενός την τοπική αγροτοβιομηχανία πιο ανταγωνιστική και αφετέρου αναβαθμίζοντας το περιβάλλον μέσα από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση και αξιοποίηση των αποβλήτων) των εμπλεκόμενων βιομηχανιών.
Το Έργο INNO.TRITION αποτελείται από τέσσερις Ενότητες Εργασιών (Ε.Ε.). Επιπλέον των Δράσεων Διαχείρισης (Ε.Ε. 1) & Διάχυσης του Έργου (Ε.Ε. 2), στο πλαίσιο της τρίτης Ενότητας Εργασίας διερευνώνται η χημική σύνθεση, οι μέθοδοι συντήρησης, η θρεπτική αξία και οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων στις ζωοτροφές, ενώ στο πλαίσιο της Ε.Ε. 4 (Διασυνοριακό Επιχειρησιακό Σχέδιο, Δικτύωση και Κατάρτιση) καλύπτονται πτυχές που σχετίζονται με τη σκοπιμότητα της χρήσης τέτοιων αποβλήτων, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας που συνδέουν την επιστημονική κοινότητα με τους παραγωγούς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας, στον υπερσύνδεσμο http://www.e-artas.gr/arta/shared/index.jsp?context=101&js=1 ή να επικοινωνήσουν με την κα Χριστίνα Μανιφάβα, E-mail: manifava@e-artas.gr, T:+302681028728
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης του Έργου INNO.TRITΙON απο το Επιμελητήριο Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 7129312770180512407
Σχόλια
item