Γιάννενα: ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ - Πρόσω ολοταχώς για την στελέχωση και λειτουργία του Γιάννενα: ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ - Πρόσω ολοταχώς για την στελέχωση και λειτουργία του | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ - Πρόσω ολοταχώς για την στελέχωση και λειτουργία του

Γιάννενα: ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ - Πρόσω ολοταχώς για την στελέχωση και λειτουργία του
Για την πλήρη στελέχωση του Κέντρου θα αξιοποιηθεί τακτικό προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς και έκτακτο νέο προσωπικό, 26 ατόμων, το οποίο θα προσληφθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών. 
Το «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Αλκοολικών και Χρηστών Ναρκωτικών» ή «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στα Ιωάννινα (ΜΣΑ)» πρόκειται να λειτουργήσει στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» μετά την ένταξη της πράξης «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στα Ιωάννινα» με προϋπολογισμό 1.200.693,15 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόροι Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Ελλάδας.

Βασικοί στόχοι του Πολυδύναμου είναι η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου στέρησης σε χρήστες οπιοειδών και αλκοόλ, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση, η προετοιμασία και (η κατά την ιατρική ένδειξη) παραπομπή σε κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης.
Η συγκεκριμένη δομή θα περιέχει μονάδα κλειστής αποτοξίνωσης μέσω δυο ξεχωριστών τομέων: Νοσηλείας Αλκοολικών και Νοσηλείας Χρηστών Ναρκωτικών, στόχος των οποίων είναι η αντιμετώπιση του Στερητικού Συνδρόμου και άλλων Παθολογικών Καταστάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, στη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης αναπτύσσονται πλήθος θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό κύκλο τουλάχιστον σε 200 ωφελούμενους, πιθανόν άπορους και οικονομικά αδύναμους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης.
Για την πλήρη στελέχωση και ασφαλή λειτουργία της Μονάδας θα αξιοποιηθεί έμπειρο τακτικό (υφιστάμενο) προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς και έκτακτο νέο προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών, με την υπογραφή σύμβασης ΙΔΟΧ. 
Το σύνολο του έκτακτου νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εν λόγω δράση θα αποτελείται από 26 άτομα με τις απαραίτητες ειδικότητες μιας νοσοκομειακού τύπου δομής που παρέχει και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
Σχετικά με τις προσλήψεις των νέων Στελεχών, αυτές θα πραγματοποιηθούν μέσω της 6ης ΥΠΕ, σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τόσο την πρόσληψη Επικουρικών Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ όσο και Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού για τις λοιπές ειδικότητες.
Ειδικότερα σύμφωνα με το ν. 4325/11-05-2015 καθορίστηκαν μετά συγκεκριμένων ρυθμίσεων οι διαδικασίες πρόσληψης τον Επικουρικών Ιατρών ενώ με την ψήφιση του ν. 4542/2018, θεσμοθετήθηκε η διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης του Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού, πλην Ιατρών.
Σχετικά έχουν δημοσιευθεί για την κατάρτιση καταλόγου ιατρικού προσωπικού η με αρ.πρωτ.Α2α/οικ.24317/30-3-16 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1005/Β/12-4-2016 με θέμα «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου - διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών» (πρόσκληση ενδιαφέροντος) αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.
Συγκεκριμένα, το έκτακτο νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα αποτελείται από:
Α. Ιατρικό Προσωπικό (Σύνολο 3)
- Δύο Ψυχίατρους, Ιατροί ΕΣΥ.
- Ένας Παθολόγος ΕΒ’, Ιατρός ΕΣΥ.
Β. Νοσηλευτικό Προσωπικό (Σύνολο 16)
- Οχτώ Νοσηλευτές ΤΕ.
- Οχτώ Νοσηλευτές ΔΕ.
Γ. Άλλες Ειδικότητες (Σύνολο 7)
- Ένας Ψυχολόγος ΠΕ.
- Έξι Φύλακες ΥΕ.
Σύνολο: 26 άτομα.
Για τις επιστημονικές ανάγκες του Κέντρου, σε συνέχεια Μνημονίου Συνεργασίας θα διατεθούν και δύο επιστημονικοί συνεργάτες από τον ΟΚΑΝΑ και δύο επιστημονικοί συνεργάτες από το ΚΕΘΕΑ.
«Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» γνωστοποιεί ότι θα αιτηθεί στην ΥΠΕ την πρόσληψη επαγγελματιών από τις ανωτέρω κατηγορίες που αξιολογήθηκαν και έχουν εγγραφεί στους καταλόγους Επικουρικού Προσωπικού και Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν στο αιτήματα για να ενταχθούν στους Καταλόγους τόσο των Επικουρικών Ιατρών όσο και του Λοιπού Προσωπικού της 6ης ΥΠΕ (σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ανακοινώσεις) έως και 1 μήνα μετά την τρέχουσα ημερομηνία καθώς μετά από τη λήξη του μηνός η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα αιτηθεί την έγκριση της κάλυψης των θέσεων προς την 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας. 
Ενημερώσεις και ανακοινώσεις θα γίνονται εγκαίρως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του ιστοτόπου του Νοσοκομείου και του Πολυδύναμου Κέντρου και των τοπικών μέσων ενημέρωσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα».
anex.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ - Πρόσω ολοταχώς για την στελέχωση και λειτουργία του
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 5893472547586436692
Σχόλια
item