Γιάννενα: Μαθήματα αργυροχοΐας και υφαντουργίας σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ Γιάννενα: Μαθήματα αργυροχοΐας και υφαντουργίας σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Μαθήματα αργυροχοΐας και υφαντουργίας σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Γιάννενα: Μαθήματα αργυροχοΐας και υφαντουργίας σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Στην κατάρτιση των ωφελουμένων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους (ΤΕΒΑ) σε παραδοσιακές τέχνες, όπως η αργυροτεχνία και η υφαντική, με τη συνεργασία του Μέκειου Ιδρύματος, προχωρά ο δήμος Ιωαννιτών, που υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ως επικεφαλής εταίρος της κοινωνικής σύμπραξης της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.

Αποδέκτες του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες, οι οποίοι έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από ακραία φτώχεια και που, σύμφωνα με τα κριτήρια εκλεξιμότητας που έχουν θεσπιστεί, καλύπτουν κατά μέσο όρο το 5 με 7% του πληθυσμού.

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και την παροχή βασικής υλικής συνδρομής στους απόρους, παρέχονται συνοδευτικά μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων, με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο, μέτρα στα οποία εντάσσονται η κοινωνική ενδυνάμωση, η ενσωμάτωση και επανένταξη των ωφελουμένων, καθώς και η παραπομπή τους σε δράσεις ένταξής τους στην αγορά εργασίας.


Στην κατεύθυνση αυτή, ο δήμος Ιωαννιτών θεώρησε βέλτιστο να συνδυάσει το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα με εκπαίδευση σε παραδοσιακές τεχνικές του τόπου μας και συγκεκριμένα στην αργυροχοΐα, στην κοπτική-ραπτική, στην υφαντική και άλλες. 


Για τον σκοπό αυτό, αποφάσισε τη συνεργασία του με το Μέκειο Οικοτροφείο και την αδελφότητα Ελληνίδων Κυριών «Ζωοδόχος Πηγή», καθώς διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή για κατάρτιση ωφελουμένων του ΤΕΒΑ σε παραδοσιακές τεχνικές του τόπου μας.

Βασική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί, εκτός των άλλων, είναι η εκπαίδευση στην τέχνη της αργυροχοΐας, που αποτελεί σταθερή αξία πλέον για την πόλη.


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ο δήμος φιλοδοξεί να συνεχίσει και πέρα από την σύνδεση του με το επιχειρησιακό πρόγραμμα, εκτός από την κατάρτιση των ωφελουμένων, στόχος είναι η προβολή της γιαννιώτικης λαϊκής τέχνης στην ασημουργία, αλλά και σε άλλες παραδοσιακές τεχνικές, όπως η ηπειρώτικη υφαντική, η ηπειρώτικη κουζίνα, κ.λ.π.


Σημειώνεται τέλος, ότι ο δήμος Ιωαννιτών στέκεται στο πλευρό του Μέκειου Οικοτροφείου με κάθε τρόπο, αφού πέραν των κοινών δράσεων αλλά και των εργασιών συντήρησης του κτιρίου, το δημοτικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με την οποία διαθέτει το 20% των εσόδων από το κληροδότημα Μπάρκα για τις ανάγκες του Οικοτροφείου.
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Μαθήματα αργυροχοΐας και υφαντουργίας σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 306401158942061415
Σχόλια
item