Σαν σήμερα πριν 67 χρόνια το 1952 …Συγκροτείται το ΑΤΑ Σαν σήμερα πριν 67 χρόνια το 1952 …Συγκροτείται το ΑΤΑ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Σαν σήμερα πριν 67 χρόνια το 1952 …Συγκροτείται το ΑΤΑ

Σαν σήμερα πριν 67 χρόνια το 1952 …Συγκροτείται το ΑΤΑ
Με το Βασιλικό Διάταγμα 46/30-4-1952 συγκροτείται το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) με αποστολή την προετοιμασία και εκπαίδευση των μάχιμων Μονάδων που υπάγονταν σε αυτό σε καιρό ειρήνης και τη διεύθυνση και το συντονισμό των επιχειρήσεων σε καιρό πολέμου.
Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), είναι Μείζων Επιχειρησιακός Σχηματισμός (ΜΕΣ), με αποστολή την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της αεράμυνας της Χώρας, την απόκτηση και διατήρηση του απαιτούμενου βαθμού αεροπορικού ελέγχου στην περιοχή επιχειρήσεων….

Αλλά και την εξασφάλιση δυνατότητας επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και την υποστήριξη των άλλων Κλάδων των ΕΔ στην προσπάθειά τους για την εξασφάλιση των εθνικών εδαφών και τη μεταφορά του πολέμου στο εχθρικό έδαφος.

Οργάνωση
Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας είναι οργανωμένο σε Κλάδους και Διευθύνσεις, επικεφαλής των οποίων είναι ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (Α/ΤΑ) και ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του με τη βοήθεια του Επιτελικού του Γραφείου.
Στον Α/ΤΑ υπάγονται ο Υπαρχηγός, το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, η Διεύθυνση Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΔΑΠΕ) και οι Μονάδες του ΑΤΑ.
Στον Υπαρχηγό ΑΤΑ υπάγονται ο Επιτελάρχης, το Ελεγκτήριο Δαπανών Λάρισας και ο Φορέας Αξιολογήσεων Ελέγχου, ο οποίος αποτελείται από τις Διευθύνσεις Αξιολογήσεων-Επιθεωρήσεων, Τυποποίησης – Αξιολόγησης και Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας.
Στον Επιτελάρχη υπάγονται το Υπαρχείο ΕΤΝΑ-ΝΑΤΟ, η Γενική Γραμματεία, το Κέντρο Μηχανογράφησης, η Μοίρα ΑΤΑ, το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο, το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Λάρισας, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορική Βάση Λάρισας καθώς και οι Κλάδοι, με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τους απαρτίζουν.
Οι Κλάδοι του ΑΤΑ είναι οι εξής :
  • Ο Α΄ Κλάδος (Επιχειρήσεις), ο οποίος αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Α1 (Επιχειρησιακή Σχεδίαση – Επιχειρήσεις), Α3 (Ασκήσεις – Συμμαχικές Υποθέσεις), Α4 (Αεράμυνα – Επιβίωση) και Α7 (Πληροφορίες – Ασφάλεια)
  • Ο Β΄ Κλάδος (Προσωπικό – Εκπαίδευση), ο οποίος αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Β1 (Στρατιωτικό Προσωπικό – Μέριμνα Προσωπικού), Β2 (Εκπαίδευση) και Β5 (Πολιτικό Προσωπικό).
  • Ο Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξη), ο οποίος αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Γ1 (Αεροσκάφη – Μέσα), Γ2 (Εγκαταστάσεις), Γ3 (Οικονομικό), Γ4 (Επικοινωνίες – Πληροφορική & Ηλεκτρονικά Μέσα) και Γ7 (Εφοδιασμός).
epirusblog.gr
5 of 5
Σαν σήμερα πριν 67 χρόνια το 1952 …Συγκροτείται το ΑΤΑ
epirusblog.gr
5 of 5
ενδιαφέροντα 4309027615523279276
Σχόλια
item