Θεσπρωτία: Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας Θεσπρωτία: Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας

Θεσπρωτία: Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας
Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας θα δημιουργηθεί και στη Διευθυνση Αστυνομίας Νομού Θεσπρωτίας. Επιπλέον γι’ αυτό το σκοπό ενισχύονται οι αρμοδιότητες των Αστυνομικών Τμημάτων. 

Τo Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προωθεί σειρά οργανωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Αστυνομία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. 

Το Γραφείο θα μεριμνά για την ανάπτυξη δράσεων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για την πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης. 

Για το θέμα θα ξεκινήσει εκπαίδευση στο αστυνομικό προσωπικό, που θα αφορά εξειδικευμένα ζητήματα χειρισμού και σύνταξης δικογραφιών, διαρκή επιμόρφωση, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, παράλληλα με την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα περιστατικά και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος "ARIADNE: Υποστήριξη δια-τομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών" συντάσσεται  "Πρακτικός Αστυνομικός Οδηγός" που θα αποσταλεί στα Αστυνομικά Τμήματα και ο οποίος θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. 
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 2567441040888227883
Σχόλια
item