Προϋπολογισμός: 600 εκατ. ευρώ λιγότερα από πέρυσι τα κρατικά έσοδα τον Ιανουάριο Προϋπολογισμός: 600 εκατ. ευρώ λιγότερα από πέρυσι τα κρατικά έσοδα τον Ιανουάριο | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Προϋπολογισμός: 600 εκατ. ευρώ λιγότερα από πέρυσι τα κρατικά έσοδα τον Ιανουάριο

Προϋπολογισμός: 600 εκατ. ευρώ λιγότερα από πέρυσι τα κρατικά έσοδα τον Ιανουάριο

«Με το αριστερό» μπήκε το 2019 για τις εισπράξεις φόρων, όπως δείχνουν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον μήνα Ιανουάριο. 

Είναι ενδεικτικό ότι ενώ φέτος πρέπει να εισπραχθούν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από πέρυσι (53,022 δις. έναντι 51,793 δισ. το 2018), τον Ιανουάριο τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε μόλις, 4,1 δισ. ευρώ, ενώ αναμένονταν 4,132 δισ. και πέρυσι είχαν εισπραχθεί 4,7 δισ. ευρώ.

«Τρύπα» άνοιξε και από μη πληρωμές της τελευταίας δόσεως του ΕΝΦΙΑ του 2018. Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των δόσεων ΕΝΦΙΑ προέβλεπε ότι τον Ιανουάριο οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έπρεπε να πλήρωναν 614.345.121,78 ευρώ. 


Τελικώς το δημόσιο εισέπραξε τα μισά, δηλαδή μόλις 306 εκατομμύρια ευρώ! Τα υπόλοιπα 308 εκατ. ευρώ προστέθηκαν αυτομάτως στα ληξιπρόθεσμα χρέη των σχεδόν 105 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την εφορία.

Το υπουργείο Οικονομικών είχε προβλέψει ήδη την αποτυχία της είσπραξης και είχε κατεβάσει πολύ χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, για τις εισπράξεις εσόδων που προϋπολόγιζε για τον Ιανουάριο, στα 334 εκατ. ευρώ. 

Ωστόσο τα έσοδα έπεσαν ακόμα χαμηλότερα, κάτω και από τα 327 εκατ. ευρώ που είχε καταφέρει να εισπράξει πέρυσι το Δημόσιο!

Ειδικότερα, λόγω της φοροεξάντλησης αλλά και της έλλειψης οικονομικής ανάκαμψης, μειωμένα έναντι και του στόχου τον Ιανουάριο ήταν τα έσοδα στις εξής βασικές κατηγορίες:

α) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 25 εκατ. ευρώ ή 7,5%. Η υστέρηση στον ΕΝΦΙΑ ανήλθε στα 28 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,4%, έναντι του στόχου.

β) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 32 εκατ. ευρώ ή 30.8%,

γ) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 12,5%,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 6,5%,

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 11 εκατ. ευρώ ή 38,9%,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 33 εκατ. ευρώ ή 18,2%,

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 59 εκατ. ευρώ ή 47,3%

η) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 35 εκατ. ευρώ ή 47,1%.

Μειωμένες ήταν και οι πληρωμές για επιστροφές φόρων που ανήλθαν σε 244 εκατ. ευρώ, κατά 35 εκατ. ευρώ λιγότερες από τις προγραμματιζόμενες πληρωμές (278 εκατ. ευρώ).

Μειωμένα ήταν όμως και τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 34 εκατ. ευρώ χαμηλότερα έναντι του μηναίου στόχου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 442 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.183 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και πλεονάσματος 1.562 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. 


Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 729 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 103 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.797 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.107 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 26 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.350 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 61 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 93 εκατ. ευρώ ή 6,5%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 2,9%,

γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 9,8%,

δ) Φόροι κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ ή 152,4%,

ε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 35 εκατ. ευρώ ή 22,4% (εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 55 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2019 ανήλθαν στα 4.548 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 767 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.315 εκατ. ευρώ). 


Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). 

Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά ήταν ύψους 321 εκατ. ευρώ (εμφανίζονται στη στήλη της πραγματοποίησης στη γραμμή «Παροχές σε εργαζόμενους»).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 112 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 58 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1.412 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών για τόκους (1.171 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2019, έναντι 235 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2018), καθώς και των προαναφερθέντων πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 ύψους 321 εκατ. ευρώ».
epirusblog.gr
5 of 5
Προϋπολογισμός: 600 εκατ. ευρώ λιγότερα από πέρυσι τα κρατικά έσοδα τον Ιανουάριο
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 7684469300484690042
Σχόλια
item