Γιάννενα: Με Επιτυχία Η Ημερίδα Ενημέρωσης Για Το Έργο Phygital

Γιάννενα: Με Επιτυχία Η Ημερίδα Ενημέρωσης Για Το Έργο Phygital

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου η πρώτη ανοικτή Ημερίδα Ενημέρωσης του έργου Phygital στο συγκρότημα «Φρόντζου Πολιτεία» στα Ιωάννινα.

Η διοργάνωση της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ως μέρος των δράσεων επικοινωνίας που αποτελούν τη συνεισφορά του Δήμου στην υλοποίηση του έργου.

Ο Κος Αλκιβιάδης Λάνταβος, δημοτικός σύμβουλος, χαιρέτισε την εκδήλωση εκ μέρους του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και εξέφρασε τη σημασία του έργου Phygital για την περιοχή και τις προτεραιότητες του Δήμου. 

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η συζήτηση γύρω από το Tzoumakers, έναν ανοικτό συνεργατικό χώρο κατασκευής στο Καλέντζι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ο οποίος αναμένεται να εξοπλιστεί στους επόμενους μήνες με κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν στους τοπικούς παραγωγούς να κατασκευάσουν μηχανές προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες.

Τοπικοί παραγωγοί και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και υποστηρικτές του έργου από τις τοπικές κοινότητες, συζήτησαν για τις ευκαιρίες του έργου και τα αποτελέσματα των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί έως τώρα. 

Μέσα από τη συζήτηση τονίστηκαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες και τις πρακτικές του τόπου και πως θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάστασή για τους ανθρώπους της περιοχής. 

Έμφαση δόθηκε στη σημασία του έργου για την πρόσβαση σε βασικές υποδομές, μηχανήματα και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για απασχόληση και επιχειρηματικότητα.


Το έργο Phygital επιδιώκει την προώθηση εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής και επιχειρηματικότητας στον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα με βάση τις ανοικτές τεχνολογίες. 

Οι τοπικοί παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τη γνώση και τεχνολογία που υπάρχει στο διαδίκτυο για να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν εργαλεία προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες, να επισκευάσουν τα δικά τους εργαλεία και να συντηρήσουν τις εγκαταστάσεις τους. 

Στη συνέχεια μπορούν να μοιραστούν αυτή τη γνώση με τους γείτονές τους, αλλά και με όλο τον κόσμο μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας, ξεκινώντας έτσι έναν νέο κύκλο γνώσης και καινοτομίας.

Το μοντέλο αυτό ονομάζεται «σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά» και προκύπτει από τη σύζευξη παγκόσμια ανοικτής γνώσης, λογισμικού και ανοικτού σχεδιασμού, με τεχνολογίες αποκεντρωμένης κατασκευής τοπικά.

→ Περισσότερες πληροφορίες για το έργο https://phygitalproject.eu

Το έργο Phygital σχεδιάστηκε και υλοποιείται από επτά οργανισμούς, φορείς και συλλογικότητες από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία και συγκεκριμένα από:
τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών – ΕΛΛΑΚ, ως συντονιστή του έργου και υπεύθυνου για την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας ανοικτής γνώσης και δυνατοτήτων,
Το P2P Lab, μία ερευνητική κολλεκτίβα με έδρα τα Ιωάννινα που θα συνεργαστεί με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή,
το Hack66, μία ανοικτή κοινότητα από hackers & makers στη Λευκωσία, που σε συνεργασία με το Δήμο Λακατάμιας και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας θα ξεκινήσουν μία ανοικτή διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού της πόλης μέσα από πρακτικές κοινωνικών τεχνών, και
το Open Labs, ένα hackerspace με έδρα τα Τίρανα, το οποίο θα συνεργαστεί με το National Centre of Folklore Activities για να διερευνήσει τρόπους ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των ανοικτών τεχνολογιών.

Το έργο Phygital υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Ιnterreg V-B “Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020”, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν. 

Στοχεύει στην προώθηση των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον, μέσα από την αξιοποίηση της παγκόσμιας διαθέσιμης γνώσης και των ανοικτών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων. 

Ταυτόχρονα, μέσω της δημιουργίας ισχυρών διακρατικών δεσμών συνεργασίας και συνεταιρισμού επιδιώκει την υποστήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων και εγχειρημάτων προωθώντας τον ανοικτό διαμοιρασμό γνώσης, τεχνολογίας και ιδεών.


epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Με Επιτυχία Η Ημερίδα Ενημέρωσης Για Το Έργο Phygital
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 5325672685417154601
item